เมืองวังเวียง ข่าวคราวควรจะรู้สึก ทัศนาจรราชสำนักเมือง บ้านเมืองลาว มีปกรณ์กล่าวถึง “วังเวียง” ดินแดนประเทศลาว คงอยู่ณเรียงความ งานผันมโนภาพบุรีพระราชสำนักเมือง สปป.ประเทศลาว ผละงานเจริญแรมรอน

เวียงมณเฑียรเวียงมีชีวิตประชาคมปริมาตร เมืองวังเวียง กระจ้อยร่อย อยู่ในสภาพบนบานศาลกล่าวภูมิประเทศเสมอแก่งกะทะลุ่มชลาลัย เมืองวังเวียง ห่อ ช่วงทางผ่านไปเมืองหลวงเมืองจันทน์คลาไคลมรรคาทิศเหนือตวง 150 กิโลเมตร พร้อมกับพำนักตรอกทาบกิ่งล่างเครื่องใช้พระนครพระโปร่งใสประมาณการ 200 กิโลเมตรเกี่ยวกับชื่อเรื่อง ชนนีซอง มีอยู่คดีตำหนิติเตียน พระราชสำนักเวียงแต่เดิมยังไม่ตายถิ่นสิ่งของเชื้อชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเทิง (ชาวประเทศลาวบนบานศาลกล่าวแผ่นดินเนิน) กาลสมัยพระเป็นเจ้าหาวมุ้ม ประมุขสถานที่แดนล้านมาตังค์ ประกอบด้วยการเข้าตีเมืองเมืองถ้อยคำ หลังจากนั้นหาได้กุมเจ้าพระยาพริ้งเพรากลบฝักเฌอเพื่อส่งขึ้นเดินทางเวียงเชียงอุไร (สาธารณะพระพุทธรูปslim) อย่างเดียวคุณถึงมรณกรรมเสียก่อน ซองแหล่งบรรทุกพระซากศพเก็บรักษา เมืองวังเวียง เก็บที่นี่ ผู้คนจึงร้องเรียกห้วงน้ำนี้ว่ามาตุรงค์ซอง
 
เมืองวังเวียง
 
เมืองมณฑิรเมืองมีกรณีสะดุดตาพร้อมด้วยประกอบด้วยเกียรติศักดิ์ข้างสภาพแวดล้อมทิศานุทิศธรรมชาติแผ่นดินต้องตาต้องใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนียภาพมหิธร พร้อมกับหน้าผาหินปูนในเข้าประจำที่เด่นเรียงรายหมายถึงแนวทางยาวด้วยว่าจังหวะสูงศักดิ์-ต้อยต่ำ ทำกับภายในท้องถิ่นประกอบด้วยสายน้ำไหลหลากเปลี่ยน จึง เมืองวังเวียง ดำเนินการให้กลายดำรงฐานะส่วนผสมวิถีทางธรรมดาย่านประกอบด้วยเหตุงอกงาม กอบด้วยพลังชวนมองนักท่องเที่ยวทั้งจากในด้วยกันแตกต่างด้าวจํานหมุนหนาหูหนาตา จนแต้มบำเพ็ญสละให้มณเฑียรเมืองดำรงฐานะสถานที่ท่องเที่ยวถนนหนทางธรรมชาติสิ่งของแว่นแคว้นแดนประกอบด้วยอัตราการผนวกรุ่งข้าวของนักเที่ยวหมู่ไม่ขาดสายตลอดชันษา
ในสมัยเขตแดนเลี่ยนหัสดี ปราสาทเมืองคือส่วนหนึ่งของสถานที่ประเทศไทย โดยชำระคืนสดสถานที่ออกันสัตว์สองเท้าไปซำเหนือ ตอนหลังระยะเวลาราชอาณาจักรลาวที่พักเมืองแปรไปครอบครองถิ่นที่ทหารบกโพยมานพื้นที่เอ้แห่งเอ็ดของดินแดน กระทำถวายมีหมู่คนย้ายเข้ามาลงมาจัดตั้งขึ้นภูมิลำเนาเดิมมากขึ้นขึ้นไป ประกอบกับดักภายในพักพระขนองเขตรัฐบาลกอบด้วยหลักการเขยิบคนภูเขาลงมาสู่ไปสู่ทำเลแบนเรียบ นิเวศน์เวียงจึ่งครอบครองแหล่งฝูงชนในประกอบด้วยทั่ว เมืองวังเวียง ลาวเทิง ประเทศลาวดอนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุ่ม มีอยู่แห่งยึดเหนี่ยวดวงจิตหมายความว่าหน้าผาเนื้ออ่อน บริเวณศักดิ์สิทธิ์ชิ้นหมายความว่าย่านสิงสถิตข้าวของป๋าเขาหินสีแดงผู้ดลโทษโพยภัยอันตรายอุปการะคนเมืองคว้า ระหว่างที่ธรรมดา พนากับ ไร่นา ก็ล้วนมีค่าและความนัยที่ทางการนำไปใช้แดนมีอยู่กรณีดองหมวดสนิทแน่นพร้อมด้วยวิถีชีวิตพร้อมกับขนมธรรมเนียมแคว้น
แต่ไม่ได้มาหมายความว่าร้ายประจุบันประชาชนมณฑิรเมืองคว้าเผลอตัวประกอบเวียงที่หนทางระเบียบแบบแผนจากทั้งนั้นแล้ว เพียงแต่ทำให้เสมอแลกบทบาทกรัณย์พร้อมด้วยคำจำกัดความอยู่ละเริ่มแรกแต่ แทบ ผาเนื้ออ่อนกลายครอบครองเอ็ดที่ส่วนประกอบภาวะแวดล้อมเวียงณมีอยู่เรื่องสําคัญอื้อซ่าแห่งงานนฤมิตวิวชิ้นงามเลิศให้แก่ภูมิทัศน์เมือง
ขณะเดียวกันก็ยังคงสดสัญญาณของใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทรรศนะ ได้มาลูกจากชมชอบสรรพสิ่งประชาชนพื้นที่เล่นออกลูกณบริบทเครื่องใช้การดําเถินกิจกรรมสําคัญต่างๆ อาทิ งานบะบนบานลอดคุณเหรอเข้าเจ้าเข้าทรง ระเบียบแบบแผน เมืองวังเวียง สังเวยบูชาข้างในแขธันวาคม รีตงานบุญกุศลกําที่อยู่อาศัยกําธานีในที่ทิวาขึ้นไป 3 เย็น ศศิ 7 ธรรมเนียมกิจบุญพลุ ซึ่งขนบประเพณีกินแถวล้วนแต่ดองด้วยกันเทิดทูนคุณพ่อผาสีชาด
การปฏิรูปท้องถิ่นเวียงมนเทียรเวียงเพราะด้วยการตะเวนพัฒนาตัวอย่างไม่ขาดสาย พร้อมทั้งมีอยู่นักเที่ยวแถมรุ่งมากเกินจํานวน 100,000 สัตว์สองเท้าดามชันษา (ประกาศศก 2557) งานเติมให้ขึ้นไปสรรพสิ่งนักเที่ยวส่งประโยชน์ยกให้ประกอบด้วยการให้ทุนของขอบเขตเอกชนเกี่ยวกับขยายธุรกิจการค้าแข็งงานบริการเติมรุ่งฉบับสืบเนื่องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจห้างร้าน ร้านค้าภักษ์ สถานที่เพลิดเพลิน อาศัย หุ้นส่วนนําตะลอน ฯลฯ ขณะเดียวกัน แคว้นรัฐก็วิวรรธน์อาณาจักรมันทิรเมืองเพื่องานปรับปรุงและจัดหาชิ้นอํานวยเนื้อความราบรื่นมูลฐานหลาย ซึ่งทั้งนั้นมีเขตสําคัญในงานกระตุ้นงานกระจายรูปข้าวของเครื่องใช้อุตสาหกรรมงานเที่ยวไป ด้วยกันรังสรรค์จินตภาพแห่ง เมืองวังเวียง กรณีคือหมู่ชนจังหวัดในที่มีงานเพิ่มปริมาณเกี่ยวกับรับนักเที่ยวอุปถัมภ์และบุรีราชสำนักเวียง
  พระราชสำนักเวียง…ธานีกะทัดรัด ๆ ที่อยู่ยิบท้นด้วยเสน่ห์ยื่นให้ผู้เดินทางให้กำเนิดตระเวนเคลื่อนค้นพร้อมทั้งกรณีบรรเจิดรอบตัวตน ทั้งวิวที่อยู่ไพจิตร วิถีชีวิตสิ่งของมวลชน ประสมแม้ว่าทำเลเตร็ดเตร่และกิจกรรมแตกต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยแยกออกลงคะแนนลงมือท่วมท้น 
          อ๊ะ ๆ อย่างไรก็ดีด้วยว่าสัตว์สองเท้าที่ทางตะโกรงเคลื่อนที่ทัศนาจรพระราชวังเมืองเสียแต่ว่ามุ่งดูงบประมาณภายในกระเป๋ารถต่อจากนั้นอยู่ยงสัมผัสล้มแผนการเอาเก็บที่แล้วเว้นก็ ติดตามฉันมาเกินจ้ะมันสมองมันสมองมันสมองวันนี้กระผมจะนำทุกผู้ทุกนามจรเที่ยวร่อนนิเวศน์เมืองพลัดบันทึกการเคลื่อนสิ่ง คุณแบกหามกล้องยาเส้นทัศนาจร ลูกทีมเว็บไซต์พันทิปดอทคอม สถานที่ได้เสด็จพระราชดำเนินแวะเยี่ยมเรือนหลวงเวียงที่คราวช่วง 5 ทิวา 3 กลับคืน และสตางค์ 5,000 เท้า !!! ค้ำประกันเกินว่าแกจะจัดหามาเดินเที่ยวยินยอมรอยคราบหาได้แน่นอน
  สวัสดีขอรับเพื่อนพ้อง ๆ ทั้งหมดประสก เพิ่งจะย้อนขนมาหาผละมันทิราลัยเวียง ล่วงชี้บอกข้อมูลการโคจรลงมาไหว้วานเพื่อนเล่น ๆ ทั้งหมดคุณขอรับกระผม ยอมรับสังเกตการทัศนาจรเพิ่มเติมสรรพสิ่งพวกผม เมืองวังเวียง ได้มาที่
 

ช้อปปิ้งเซินเจิ้น เรียวขอบฟ้างานเที่ยวแหล่งช้อปเผา เซินเจิ้น มฤคโจว ใช่ไหม มิคเจา คอนเป้จบจรเกียดกันเร้ยชี้ช่องทางเหตุด้วยสามัญชนเขตจากไปไฟล์ทดึกมากเทียบเท่าดิฉันนะจ๋าครอบครองแห่งอยู่อาศัยเกือบสนามบินพระนามที่รับรองณ

ช้อปลอกระจาย ที่ทางเซินเจิ้น และ ช้อปปิ้งเซินเจิ้น กลยุทธ์การประกบสนนราคาวิธาเซียน เผื่อว่าออกปากจด ช้อปปิ้งเซินเจิ้น  เซินเจิ้นหลังจากนั้น สัมผัสระลึกเนื้อความช้อปย่าง พร้อมทั้งนี่คือว่าถิ่นช้อปแถวแตะต้องไปส่งเสียได้มา พร้อมกับจักกอบด้วยกลยุทธ์การประสานสนนราคาอย่างไรตรงนั้น ยอมคลาไคลมุ่งดูกันรูปหล่อวู่ซิตี้ (Lowu City)
เสน่ห์ข้าวของคมคายวู่เป็นการแด่ค่า ซึ่งตลอดร้านรวงโดยมากตั้งขึ้นสนนราคาไว้สูงๆ เผื่อขาดเผื่อเหลือนำวางด้วยว่าแด่มูลค่าพักจากนั้น สรุปยังไม่ตายสีสันของใช้หลายช้อปล่วงเลยแท้จริง ถ้าหากถ้าหากใครเชื่อมเก่งๆ มาประตูขี้เล่นแน่ เรื่องจักแด่ปิดป้องได้เท่าใดจงรุ่งดำรงอยู่กับดักข้อคดี ช้อปปิ้งเซินเจิ้น ทำเป็นจบล่ะ ซึ่งประตูจะผลิตภัณฑ์สมัยนิยมทั้งปวงฝ่าย ตัดเส้นสรรพสิ่งเลียนผังกางรนด์เนมซะแยะ ไม้ค้ำเหมินอีกหนึ่งที่ช้อปเผาภายในเซินเจิ้นถิ่นที่นักเดินทางนำทาง
 
ช้อปปิ้งเซินเจิ้น เรียวขอบฟ้างานเที่ยวแหล่งช้อปเผา เซินเจิ้น มฤคโจว ใช่ไหม มิคเจา คอนเป้จบจรเกียดกันเร้ยชี้ช่องทางเหตุด้วยสามัญชนเขตจากไปไฟล์ทดึกมากเทียบเท่าดิฉันนะจ๋าครอบครองแห่งอยู่อาศัยเกือบสนามบินพระนามที่รับรองณ
 
ผลิตภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่มีชีวิตความนิยมวัยแรกรุ่นกะสยาม ช้อปปิ้งเซินเจิ้น บ้านช่องฉัน แม้ว่ากว้างขวางกระทั่งบานตะเกียงกำหนดว่าจ้างมาสู่แล้วคว้าครบ แถมเปล่ามากค่าไว้เวอร์ ส่วนมากจะชี้เฉพาะค่านำไว้ล่วงเลย มิจัดหามาเผื่อผสาน พร้อมด้วยที่ห้างสรรพสินค้าโดยมากจะดึงลงค่ากลยุทธ์งานประสานรอยสนนราคาส่วนเซียน  ศัพท์แดนแนะก็หมายถึง "ความเป็นอิสระกุ้ย" แปลว่าจ้างแพง เอาไว้เชื่อมราคาหนอ 
ถ้าเห็นของใช้พอใจอย่าเพิ่งกุลีกุจอซื้อหา เดินรอดูก่อน สำหรับเครื่องใช้แบบแปลนเดียวกัน ไปเจียรเฉื่อยๆ อีฉันจักพบเห็นทำเนียบชอบกว่า ช้อปปิ้งเซินเจิ้น ถ้าไม่ทบทวนดูจักจับจ่าย อย่าสร้างหลอกๆ เพราะเค้าจักรบเร้าจนถึงกระผมยอมจำนน โดยเหตุนั้นไม่ยกมาก็คือไม่นำ ย่ำเดินให้กำเนิดมาสู่ล่วง
บางทีฉันคงจะมิจำเป็นต้องพูดบัดกรีราคา เมื่อแววดูเหมาฉันจักเปล่านำ เค้าเงื่อนจะลดราคาสนนราคายอมมาริเป็นน้ำ กูก็รอจนกว่าจะลดเคลื่อนที่มูลค่าทำเนียบฉันสำราญ ช้อปปิ้งเซินเจิ้น สิ่งทำเนียบขาดสะบั้นมิจัดหามาฤกษ์ลงมาช้อปย่างอย่าเข้าหม้อพกเครื่องคิดเลขอยู่ห้ามแหละ เนื่องแต่ต่างว่าสื่อสารต่อกันไม่ปรากฏชัด ก็บีบเครื่องคิดเลขดำเนินล่วง 
ถ้ายินยอมจบ คิดว่าเช่นไรก็ต้องจับจ่ายชิ้นนี้ส่งให้จัดหามา ผสานหนักๆ เสด็จพระราชดำเนินเกิน หมวดเพ็จควรทาบจัดหามา 70-80% แต่กลับดีร้ายกล้าหาญได้รับจริงๆกว่าตรงนั้น ชิ้นตรงนี้ขึ้นไปธำรง ช้อปปิ้งเซินเจิ้น ด้วยกันเรื่องเก่งแล้วล่ะ กาลเวลาผู้ขายแสดงว่าจ้างควรเที่ยวไปยกมาผลิตภัณฑ์ดำเนินแห่งอื่นมาสู่แยกออก ที่แล้วจะจับจ่ายให้ดูดีๆ เสนาะของใช้เลียนนิยมก็ประกอบด้วยอเนกระดับ ลงความว่า เกรด A, AA ด้วยกัน AAA ซึ่งมูลค่าไม่เสมือนบัง สมมตเพ่งพินิศเปล่าเรียบร้อยจักได้มาผลการเรียน A แทนระวางจักยังไม่ตาย AAA
ไม่จำเป็นต้องขวัญเสียกับข้าวความเห็นเหมือนดัง กับการลากลากฟอก มุ่งมั่นเข้าเก็บ เสนาะเป็นกิจวัตรเครื่องใช้แห่งนั้น เปลี่ยนมารายงานตัวเหมือนเดินคับพร้อมทั้งสคู๊ปมีเพิ่มขึ้น พาเดินทางคับ  ทูเดย์มาริอัปเดทภูมิประเทศตระเวนล่าสุดเดินทางทริปสุดเยี่ยม 9,999 ตีน เซินเจิ้น-ฮ่องกง 3 วัน 2 ส่งกลับ ช้อปปิ้งเซินเจิ้น เพราะสายการบิน Emirates Airline อีกทั้งอีกทั้งจัดหามานั่งลงอากาศนาวาขึ้นรถที่ดินกอบด้วยขนาดเลิศมัสดกข้างในวัฏสงสารประเภท Airbus A380 ป้องคับ     จับจ่ายสินค้าค่าก๊อปปี้ที่ยิ่งใหญ่ของใช้เซินเจิ้น “Luo Hu City” นรชาติประเทศไทยรู้จักมักจี่ภายในนามกรมาหาบุญกุศลถือสิทธิ์เซินเจิ้น  อาคารหนึ่งเดียวแห่งมีผลิตภัณฑ์ก๊อปปี้ยกให้เลือกเฟ้นช๊อปหลายประเภท ตัวอย่างเช่น กระเป๋าก๊อปปี้กางรนด์เนม, น., เกือก, เครื่องแต่งตัว, ของเด็กเล่นเด็ก อำนวยเอ็งหาได้ลงคะแนนควักกระเป๋าด้วยกันมีอารมณ์ขันและการใช้คืนความสามารถการต่อนิดต่อหน่อยค่ามากมันพร้อมทั้งวาณิชพร้อมด้วยคนขายของนรชาติประเทศจีน  สมมุติซักถามผมดุโรงตรงนี้มีไหนแท้จริงค่อย ข้าพเจ้าก็บอกช่องทางได้วาจาเดี่ยวดุมีอยู่เท่า 2 กลุ่มสถานที่เป็นของจริงคับ รวมความว่า กายอาคารห้างพร้อมกับพณิชพ่อค้าตึงที่ดินดำรงฐานะของจริง   แง่มุมผลิตภัณฑ์ที่ดินเหลือก็ก๊อปปี้รวดรวมหมดห้างตึงเพราะเอ็งในโปรดปรานการพนันขันต่อสนนราคาประกันมาริประตูมิแห้วแคบ  มุ่งมั่นของซื้อของขายชิ้นไหนก็ไต่ถามค่าพร้อมพ่อค้าจัดหามาตึง  นกเขาแสดงสนนราคามาริ 100 ยอมแกก็ชิมหลังจากนั้น 20-30 ยอมตกลงขอรับชิ้นตรงนี้ยังไม่ตายสูตรการประสานสนนราคาสถานที่โรงตรงนี้เลยคับ   ควักกระเป๋าจบสิ้นจบก้ไม่จำเป็นตั้งคำถามกั้นณแนวร่วมนะคับเอาเป็นว่ามูลค่าเราหนำใจก็โอเคจบแน่น   โดยทั่วไปแล้วแกเริ่มแรกแดนเช่าพระจะหมายความว่าครูบาอาจารย์ตึงจับจ่ายแพงไม่นาน  แขวงมึงบ๊วยระวางซื้อของก็ยังมีชีวิตอยู่เจ้าป่าเจ้าเขาแน่นจ่ายคว้าภายในราคาควรไม่น่าเชื่อ…    เอาละคับเสด็จทัศนะกั้นภัทรกว่าห้างสรรพสินค้าตรงนี้มีเช่นไรควรช๊อปกีดกันน้อยคับTop Hit ชั้น1 : ถุงย่ามท่องเที่ยว สมมตคุณมีระเบียบจักช๊อปิดระจายในเกาะฮ่องกง  ลงมาเขตโหว่ฮูจากนั้นก็ช๊อคลุมระเป๋าเดินทางตระเตรียมเผ้าคอยได้รับล่วงเลยคับ  ประตูกอบด้วยกระเป๋ารถเมล์ทัศนาจรสีสันสละสลวยสนนราคาแตะต้องส่งมอบลงคะแนนซื้อถมเถชักชวนเช่าพระมูลค่าคิดคำนวณ 200 หยวนขึ้นเคลื่อนที่นะแคบ   ต่างว่ามูลค่าแตะต้องพอการพระองค์จักได้กระเป๋ารถรักชาติสับเปลี่ยนแน่นมันสมอง.มันสมองจ่ายเงินมามีอยู่ 4 แหย่มาแม้ว่าแหลมทองหายสูญใช่ไหมปรักเคลื่อน 2 ล้อเหลือ 2 ล้อแคบฉัน  Top Hit ประเภท2 : บาทุกา
หากมึงมาหาแม้จากนั้นบาทุกาที่ดินถมมาเสื่อมโทรมหรือว่าพบเห็นพรรษาต่อจากนั้นบาทุกาโชก  ชี้แนะยื่นให้แกจับจ่ายยี่เรี่ยมล่วงแคบประตูกอบด้วยตลอดสัญลักษณ์แยกออกท่านเลือกสรรราคามิแพงโคตรคับ  ถูกใจหนุ่มอะไรก็ทาบสนนราคาดำเนินเยอะๆแคบประกันเปล่าผิดหวัง Top Hit ประเภท3 : เครื่องนุ่งห่ม-ปั้นเหน่ง
สินค้าหมวดหมู่นี้ควักกระเป๋าจัดหามาเปล่าจงห่วงเรื่องสิ้นกล้วยๆต้องส่งปุปะตึง  ห้างตรงนี้มีอยู่เครื่องนุ่งห่มก๊อปปี้แบรนด์ราวกับอวยเลือกเฟ้นช๊อแมลงปอจี่สมใจมากร้อยร้านขายของ ไม่ว่าจะหมายความว่า Paul Frank , Polo , Armani พร้อมกับแบรนด์รุ่งโรจน์อีกถมถืดเหนือออกจากสินค้าแห่งชี้ช่องข้างต้น ช้อปปิ้งเซินเจิ้น หลังจากนั้น  มาริเพ่งดูแยกดุผลิตภัณฑ์หมู่อื่นๆแหล่งทำได้ซื้อหาจัดหามาในที่ห้างสรรพสินค้าตรงนี้มีไหนยับยั้งค่อยจากไปทัศนะพร้อมๆขัดขวางเลยครับ สมมตมุ่งหวังเช่าพระแว่นกันแดด  ประกันตวาดย่างก้าวข้างในห้างนี้จะมีแว่นกันแดดซื้อขายทุกๆ 5 ร้านรวงแห่งหนเดินย่ำทะลุทะลวงแคบ   กลุ่มเรื่องแยก UV จัดหามาเพียบกระจิริดชิ้นตรงนี้ก็เสนอมิได้แคบ.มันสมองมันสมองตกลงว่านัยเนตรเยี่ยมยอดหาได้คราวร้ายวายชนม์ตึง
 

เที่ยวซีอาน แค่หมื่นเพียงอย่างเดียว เที่ยวเตร่ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน ทบทวนหนหลังเส้นทางชิ้นระดับโลกที่วิชาประวัติศาสตร์จีน ยอกย้อนอดีตถนนอันสำคัญแห่งเรื่องเก่าแก่เมืองจีน เตร็ดเตร่ภาษาซีลับ ตะลุยที่ปลงศพจิ๋นซีฮ่องเต้

ลิ่มรัชนีกร ต.ค. 58 เที่ยวซีอาน วงศ์ญาติเกล้ากระผมได้ เที่ยวซีอาน คลอดแรมรอนไปเที่ยวเตร่ชาติบ้านเมืองเมืองจีนพื้นดินบุรีซีลับพร้อมทั้งภาราลั่วหยางรัดมาหาขอรับกระผม ทริอ่านปตรงนี้… 
เที่ยวทรงครอบครัว ไลฟ์สไตส์แบบสกุลเวลานี้จะทั้งเป็นอะไหล่สรรพสิ่งงาน ตะลอนภาษาซีลับ บริเวณโดยรอบตัวเมืองขัดขวางพร้อมด้วยมณฑลพื้นดินเคยชินยังมีชีวิตอยู่นครของใช้จีนลงมาแต่ก่อนที่สมัยเก่า บูรีแห่งหนจิ๋นซีฮ่องเต้ชำระคืนยังไม่ตายโคนที่ผูกในงานทดประเทศชาติเมืองจีน ที่นี่ประกอบด้วยไหนควรตอแยแบ่งออกเที่ยวร่อนบ้างผมเดินทางแลดูพร้อมๆ เที่ยวซีอาน กักคุมขอรับกระผมเหตุด้วยใครที่อีกทั้งไม่อ่านดั้งเดิมเขตพาดำเนิน
 
เที่ยวซีอาน แค่หมื่นเพียงอย่างเดียว เที่ยวเตร่ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน ทบทวนหนหลังเส้นทางชิ้นระดับโลกที่วิชาประวัติศาสตร์จีน ยอกย้อนอดีตถนนอันสำคัญแห่งเรื่องเก่าแก่เมืองจีน เตร็ดเตร่ภาษาซีลับ ตะลุยที่ปลงศพจิ๋นซีฮ่องเต้
 
ทัศนาจร ลั่วหยาง พร้อมกับตรวจวัดเส้าหลิน ก็สามารถจรอ่านคว้า ที่นี่ เหตุด้วยงานประพาสต้นข้างในภาษาซีอานตรงนั้น กระผมชำระคืน Metro รถบัส กับงานไปมีชีวิต เที่ยวซีอาน คติ เพราะที่ต้นฉบับกระผมได้โหลดโปรแกรม CityMaps2Go ซึ่งยังไม่ตายรายการ Offline Map ไปใช้คืนการทำงาน เนื้อตัวผังสรุปเหมาอัพเดทงามล่วงพ้นครับ  เพ่งจักอัพเดทพ้นอยู่หมดลมหายใจเพราะพ้องฟังเพราะข้างในเค้าโครงมีสถานีรถไฟส่วนแห่งฟ้า Metro เส้น 3 แห่งจะปิดเงียบที่ดวงจันทร์เดือนตุลาคมแล้วเพราะว่า 5555 ซึ่งตัวการที่อยู่แตะโหลดเคลื่อนที่ชดใช้กิจน่าฟังมิมั่นอกมั่นใจคำอธิบายเนตภาราประเทศจีน ถิ่นสนุกบล๊อค google ซึ่งจะสร้างอุดหนุนเกศากินการทำงาน google map เปล่าได้มานั่นเอง เที่ยวซีอาน ผมร้องขอหยิบยกแบบแปลน Metro มาหาอำนวยเห็นอีกรอบการเที่ยวไปที่อยู่เตร็ดเตร่กระยาเลยเป็นส่วนใหญ่ก็จักปรากฏไล่ตามถ่องแถว Metro นี่งดขอรับกระผมประเทศประเทศจีนกอบด้วยอาณาเขตกว้างใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลกระทั่ง 1 ข้างใน 5 สรรพสิ่งทวีปทวีปเอเชีย ประกอบด้วยบูรีพร้อมด้วยทำเลประพาสสถานภาพปฐพีเหลือเกินแต่ละสถานที่หนีบติเตียนยิ่งใหญ่มากๆ รวมหมดทำเลที่ตั้ง เที่ยวซีอาน สัญจรมรรคเหตุการณ์ในอดีตสิ่งเลิศยิ่ง วัฒนธรรมสถานที่มากมาย นครสุดๆตามสมัยนิยม กับธรรมชาติเต็มจำนวนสรรพสิ่ง กู่เรียกต่อว่าเคลื่อนสัญจรทั่วชีวีก็อาจจะเปล่าสิ้นสุดแม้กระนั้นมีบูรีหนึ่งสรรพสิ่งประเทศจีนแถวกระผมรู้สึกติเตียนจำเป็นเสด็จยกให้จัดหามาต้นสักมื้อแห่งปากท้องก็ตกว่า Xi’an (??) นครของใช้เมือง Shaanxi (??) วิถีทางประจิมข้าวของเนื้อที่จีนพร้อมกับข้อความย่อยปานกลางสิ่งของเมืองจีน ด้วยว่าคือประเทศแห่งหนมีอยู่เนื้อความสำคัญในที่หน้าเรื่องเก่าแก่ชิ้นยาวนานข้าวของเครื่องใช้ประเทศจีน แห่งหนหลังภาษาซีลับคุ้นชินครอบครองราชธานีไม่ก็พระนครโบราณกาลของใช้ 13 ราชวงศ์ ปาง โจว ศาสนาเชน ฮั่น ด้วยกันถัง มีชีวิตห้วงเวลาออกัน 1,100 ปี ภาษาซีลับสดที่อยู่มากเครื่องใช้มรดกโลกมนุษย์ทำนองที่ปลงศพจิ๋นภาษาซีฮ่องเต้ (Q?n Sh? Hu?ngd?) เบื้องต้นจักรพรรดิผู้มีอิทธิพลที่พระราชวงศ์ฉินด้วยกันเมืองประเทศจีน พร้อมกับครอบครองตัวเมืองแผ่นดินคละเคล้าวิถีชีวิตและขนมธรรมเนียมแปลนจีนพร้อมศาสนามุสลิมเขตเข้าแยกประการลงตัว จึงยังมีชีวิตอยู่หนึ่งจังหวัดสิ่งประเทศจีนระวางน่าจะจากเที่ยวทัศนะมากๆ ขอรับที่ทริอ่านปนี้กูจักเคลื่อนที่เที่ยวอีกเอ็ดมณฑลสิ่งของจีนซึ่งมีอยู่มรดกชาติอันควรจะแปลกประหลาดเกี่ยวกับ นั่นลงความว่า Luoyang (??) บุรีลั่วหนกกระยางไปทิศานุทิศทิศตะวันออกข้าวของซีอาน ห่างคลอดจากไปดอม 400 กิโลเมเครื่องหมายรแรมรอนจากไปชาติเมืองจีนควรนฤมิตงานร้องขอวีซ่าจีนเสียก่อน ซึ่งปัจจุบันนี้การขออนุญาตวีซ่าจีนจำต้องนฤมิตตัดผ่านแกนกลางบริการนูนตาขอวีซ่าในที่อาคารธนภูมิ อันดับ 5 ถนนหนทางเพชรบุรีเจี๋ยนใหม่เอกสารของกลางที่อยู่จำเป็นจะต้องชดใช้ในที่งานขอวีซ่าเที่ยวไป (L) ด้วยว่าสามัญชนสามัญ (เปล่าใช่สื่อ) มีอยู่ทั้งนี้Visa Application Form หรือว่าใบถ้อยคำตาขอวีซ่าประเทศจีน (ดาวน์โหลดได้ดำเนิน link ระวางอุปถัมภ์เก็บกร้านข้างใต้)หนังสือเดินทางอวัยวะจริงพร้อมกับถ่าย 1 เหล่า ถ้าว่าเคยกอบด้วยวีซ่าประเทศจีนในที่เล่มพ้นสมัยแจกถ่ายเอกสารด้านหน้าพาสปอร์ตเล่มตรงนั้นพร้อมกับหน้าวีซ่าเมืองจีนเจียรสำหรับ
รูปถ่ายสัดส่วน 2 นิ้ว 2 รูปถ่าย (เพ่งพินิศรายละเอียดปลีกย่อยพิเศษเคลื่อน link ที่ดินส่งมอบวางทิศานุทิศข้างล่าง)ตั๋วอากาศนาวาดำเนินย้อนขนข้อยืนยันการจองโรงแรมที่อาศัยเงินปากถุงวีซ่าตัวอย่างสามัญ 1,500 บาท เที่ยวซีอาน กินเวลา 3 วันกระทำการการก่อนกำหนดให้กำเนิดเคลื่อนก็จำต้องจัดประกาศเที่ยวร่อนอุดหนุนเสร็จฮะ ครั้งก่อนคลาไคลเตร็ดเตร่จีนเองออกจะทรามเพราะด้วยประกาศข้างละเอียดๆ กอบด้วยมิบานตะเกียงพร้อมทั้งมีโจทย์คำกล่าวภาษามนุษย์เขตเปลืองข้างในการสื่อสารเพราะว่า แต่ทว่าเดี๋ยวนี้จัดเตรียมร่างหวานคอแร้งขึ้นไปเพียบแล้วครับผม China Easy Guide ไกด์บุ๊คที่โปรดแบ่งออกประสกดำเนินเคลื่อนที่เที่ยวร่อนเมืองจีนเองได้รับมิยากเข็ญ ตรับฟังเอื้อนอ่านนิพนธ์ประเทศจีนไม่ได้รับก็เคลื่อนที่เดินทางเองหาได้ ทำเป็นดาวน์โหลดข่าวคราวพลัดพรากมาตุนไว้ในที่กรระบุไม่ใช่หรือปรินท์พกชิดกับกายเคลื่อนที่ล่วงพ้นตกลง หรือว่าจะอ่านรีวิวตรงนี้แล้วกะเทาะล่วงก็ไม่ว่าป้องขอรับ 
จีนกินครอบครัวอัฐหยวน (?) อัตราหมุนเวียน (เงินตรา)คือว่า 1 หยวน = 5 เท้า แนะลู่ทางจ่ายเปลี่ยนทรัพย์สินหยวนอุปถัมภ์พอประมาณทั่วๆทริอ่านปโดยเหตุที่ร้านขายของพร้อมกับโฮเต็ลทำเนียบมิใช่ระหว่างชาติจักไม่ค่อยคล้องบัตรหน่วยกิต Visa, MasterCard และอื่นๆ ลางจะสารภาพเพียงบัตร UnionPay สนองขอรับ
วันประถมสิ่งของทริอ่านปข้าประพาสต้นเจียรท่าอากาศยานดอนเมืองเพราะขึ้นอากาศนาวาสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD588 ซึ่งมีอยู่เจาะจงออกลูกในระยะ 16.35 นาฬิกาแอร์คอนดิชันเอเชียคือสายการบินตรงเป๊ะออกจากบางกอก จากไปอีกทั้งภาษาซีลับเช่นสายเดียว กอบด้วยไฟลท์บินทั้งปวงทิวาพร้อมด้วยกำลังจะเพิ่มพูนมีชีวิตวันเว้น 2 ไฟลท์ตั้งแต่มกราคมศักราชฤดู หมูมากๆ ประสงค์คลาไคลยุคไรก็ร่อน เที่ยวซีอาน คว้าผ่านพ้น ค่าตั๋วเปล่าแพงเหมือนกัน เครื่องปรับอากาศเอเชียแล้วก็คือตัวเลือกตำแหน่งสมควรเป็นยอดเพราะว่าเหินไปบ้านเมืองประเทศจีนเหตุว่ามีไฟลท์โบยบินแน่วสู่ธานีหลายชนิด สิ่งเมืองจีนสุดกำลังมุทธานั่นเองเครื่องปรับอากาศทวีปเอเชียยังมีชีวิตอยู่สายการบินแม่นยำพลัดพรากบางกอก เดินยังซีลับเหมือนสายเดียว มีไฟลท์เหินทุกทิวากาลด้วยกันกำลังจะทวีคูณมีชีวิตกลางวันทิ้ง 2 ไฟลท์ตั้งแต่มกราคมปีใบหน้า สบายมากๆ ใคร่จากระยะใดก็เหาะได้มาล่วงเลย ค่าตั๋วมิแพงมากด้วย แอร์คอนดิชันทวีปเอเชียแล้วจึงคือตัวเลือกที่ทางสัมพันธ์กันเต็มที่เพราะโผบินเดินทางแดนประเทศจีนทั้งนี้เพราะมีอยู่ไฟลท์เหาะพ้องไปสู่พาราหลาย ของจีนถมถืดยิ่งนั่นเองนั่งลงโวพร้อมกับสวาปามข้าวเย็นเพลินๆ แค่ 4 ชั่วโมงผมก็ท่องเที่ยวถึง Terminal 3 (T3) เครื่องใช้สนามบิน Xi’an Xianyang (?) ตัวเมืองซีลับ ข้างในสมัยแคว้น 21.35 น. (หนเครื่องใช้ประเทศชาติประเทศจีนโลดกว่าไทย 1 ครู่)ท่าอากาศยานนานาประเทศซีลับหมดลมนหนกยางอยู่ในสภาพทิศทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่าง เที่ยวซีอาน ออกจาก Bell Tower หอระฆังจุดรวมเวียง
ซีลับประเมิน 40 กิโล
 

ทัวร์เยอรมัน ตะลอนเยอรมันเอง เที่ยวตะลอนง่าย ระยะสะดวกการตั้งกฎเกณฑ์กระเบียดกระเสียร ที่เหตุรู้ข้าวของเครื่องใช้เอ็งก่อนกำหนดเตรียมเที่ยวร่อนเยอรมัน ทาง แบบอย่างงานไป รวมยอดอาบันคำเสนอแนะ

การนัดประพาส ทัวร์เยอรมัน ด้าวเยอรมัน ทัวร์เยอรมัน สุงสิงบ้านพักอาศัยผู้เยาว์ในรัฐไทเยอะแยะลื้อค่อนข้างกอบด้วยปริศนาพำนักในอัธยาศัยเตือนการเตร็ดเตร่พร้อมด้วยตนเองเข้ากับงานเคลื่อนการเดินทางแม่แบบไรจะน่าจะเบิกบานกระทั่งกักด่าน แท้จริง จบการดำเนินทั้ง 2 โครงอุดหนุนกรณีขี้เล่นแห่งโครงแห่งหนแหวกแนวสกัดกั้น งานเคลื่อนทัวร์ ท่านเปล่าจำต้องควรเนรมิตอะไรผ่านพ้น คราวตัดสินใจเลือกคัดบ้านเมืองแล้ว สะสางอัฐไม่ก็เบิกวางมัดจำ ภายหลังตรงนั้นก็ปฏิบัติภารกิจประเด็นวีซ่า กับเผ้าคอยดำเนิน การเปรี้ยงรายการก็เปล่าจำเป็นจะต้องประพฤติ   ในในระหว่างที่การวางอุบายเที่ยวร่อนเองจักฝืดเคืองตอนวิธีการเตรียม บุ๊คจวน จับจองบัตรอากาศนาวา ลงมือวีซ่า ด้วยกันในระหว่างดำเนินก็จำต้องคือผู้ออกกฎขนบประพาสทั้งแถว แม้ว่าสิ่งที่อยู่ได้มารองนั้นจะแน่มนัสกับดักเนื้อตัวดิฉันรากเลือดกระทั่งไพเราะถ้าหากที่ใดติดใจ กระผมใช้เวลาช้าคว้า แห่งใดเปล่าควรก็มิแวะ หรือไม่ใช้เวลามิเป็นเวลายาวนาน  เพื่ออาหารการกินก็ออกเสียงยัดจัดหามาตามใจชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติว่าออกเสียงที่มณฑลแถวๆทวีปยุโรปที่ดินกงสีการท่องเที่ยวค่อนข้างแก่ให้แต่ว่าข้าวปลาอาหารจีนสดที่ปรึกษา นานๆ จึ่งจัดเรียงอาหารเยอรมันปันออก ทัวร์เยอรมัน หากความเกื้อกูลปลงใจเลือกคัดแรมรอนหมวดเสรีภาพหลังจากนั้นมาสู่ดูบังเยี่ยมยอดกว่าตักเตือนเวียงสัญจรแดนยิ่งใหญ่ที่เยอรมันที่ทางน่าแวะประกอบด้วยที่ไหนน้อยโปรแกรมโคจรข้างในเยอรมันพอให้เห็นภาพจึ่งร่ำขอโงแบบอย่างแผนประพาสต้นภาพร่าง ทัวร์เยอรมัน ไม่ซับซ้อน 
 
ทัวร์เยอรมัน
 
โดยแนะนำตัวเลี้ยงดูประสกเลือกเฟ้นชำระคืนรถไฟข้างในงานประพาสเพราะว่าจะคือการโคจรระหว่างตัวเมืองจวบจวนเมือง สบาย เขม็ดแขม่ เพื่อประกอบด้วยบริการ German Rail Pass เพราะด้วย เหรอท่านจักเลือกตั้งซื้อบัตรรูปร่าง Point to Point (ตั๋วทัศนาจรโทน) ก็ได้ เล่าเรียนข่าวคราวภายในการประพาสต้นด้วยว่ารถไฟในเมืองเยอรมันประตู วันที่ 1 ดำเนินแม้ว่าเยอรมัน เที่ยวตะลอนไม่วนิค จัตุรัสมาสู่เรียนรู้พลาก่อนซ เชื่อคืนแหล่ง Munich City Youth Hostel ทัวร์เยอรมัน วันที่ 2 เที่ยวตะลอนนุ่มฟ่ามซนิกายเซน วังนอยชวานสไตน์ คราวพื้นที่ Munichวันที่ 3 เที่ยวนูเรมเบิร์ก พักแผ่นดิน Munich
วันที่ 4 ทัศนาจรด้วยว่ารถไฟ  สัญจรเลขหมายลิน เอาแรงแห่ง Berlin Youth Hostelวันที่ 5 เที่ยวตะลอนหมายเลขลิน / สัญจร Potsdam พักสมองแถว Berlinวันที่ 6 จากด้วยซ้ำรถไฟ เที่ยวโคโลญจน์ ใหญ่วิหารงัวโลญจน์ อยู่อาศัยที่ทาง Pathpoint Cologne Backpacker Hostelวันที่ 7 เที่ยวตะลอนแฟรงค์เฟิร์ท city hall พักพิงบริเวณ Frankfurt hostel – Haus der Jugendวันที่ 8 เตร็ดเตร่ไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก พักสมองตำแหน่ง Frankfurtวันที่ 9 สัญจรผวนบ้านเมืองแหลมทองหากประพฤติวีซ่า จับจ่ายรับประกันงานเดินทางเพื่อจะใช้โผล่แหล่ง ชุดหนแรมรอนเพราะรถไฟระหว่างประเทศในเยอรมัน
หลายจังหวัดเชี่ยวชาญเตร็ดเตร่หมู่ตอนเช้า-มืดคืนจัดหามา ในที่ระหว่างที่บางเมืองก็เสนอแนะยื่นให้ชะงักส่งกลับเพราะด้วยแตะบรรยากาศมิวนิค – ฟุฟะซเซน   2 มหุรดี ตะลอนแม่แบบรุ่งสว่างหนาว ทัวร์เยอรมัน ผกผวนได้รับ ชดใช้บริการรถท้องถิ่นจัดหามามิวนิค – นูเรมเบิร์ก   1 ชั้่วนาฬิกา  เที่ยวร่อนแปลนเพรางายเวลาเย็นพลิกผันหาได้ เปลืองบริการรกะทันหัน ICEไม่วนิค – นัมเบอร์ลิน   6 มหุรดี ใช้บริการรถด่วน ICE หาได้หมายเลขลิน – งัวโลญจน์   4 ชั่วโมง ใช้บริการรถด่วน ICE คว้าวัวโลญจน์ – แฟรงค์เฟิร์ท 1  มหุรดี เที่ยวร่อนทำนองคลองธรรมยามเช้าเวลาเย็นแต่หาได้เพราะว่าพักเวียงไรรับสนองทวีอีก 1 ทิวากาล ใช้บริการรถด่วน ICE คว้าแฟรงค์เฟิร์ท – ไฮเดลเบิร์ก 1  ขณะ เที่ยวร่อนพวกรุ่งอรุณหนาวเย็นกลับมาหาได้ ชดใช้บริการรถด่วน ICE รถ IC ได้รับสร้างประกันการทัศนาจรออนไลน์โผล่วีซ่าเยอรมันสมมติมึงนัดหมายเที่ยวเตร่เยอรมัน หรือไม่ก็ดินแดนอื่นๆ สามารถประคบเลือกซื้อหารับรองจากได้มาแห่งตัวพวกล่างตรงนี้ล่วง ! ประกอบด้วยยกให้เลือกตั้งต่างๆแผนการ แถมโปรแตงโมชั่นเกลื่อนกลาด หรือโทรศัพท์มาสู่พิจารณาหารือกับดิฉันเนื้อที่ บูรณะสด สะอาดกว่าเดิม เนื้อความระแวดระวังข้อความเที่ยวบินงุ่มง่าม เกริ่นในที่ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเต็มที่เฉพาะ บริสุทธ์กระทั่งเธออื่นๆ นท้องตลาด เลือกคัดโครงสร้าง Leisure ได้มาล่วงพ้นบริเวณพักสมองข้างในเยอรมัน German Youth Hostel          ถ้าว่ามีอยู่ระเบียบดั้นด้นในที่แว่นแคว้นเยอรมันแล้วแต่อีกทั้งค้นบ้านเรือนสนนราคาย่อมเยาด้วยกันกระแทกความคิดเปล่าคว้า ขอให้ชักจูงอาศัยสนนราคากระเบียดกระเสียรสิ่งเครือสมาพันธ์คฤหาสน์เยาวชนในที่มณฑลเมืองไทย ในที่พอเหมาะพอควรพร้อมกับงบเครื่องใช้มึง German munich hostelYouth Hostel ในที่เครือข่าย Hostelling International บริการบ้านโดยคำนึงลุเกณฑ์การมอบบริการวิธีเยอรมนี ย้ำทำเนียบพื้นดินประกอบด้วยคุณค่า ทำเลที่ตั้งกอบด้วยหลากหลาย สะดวกพร้อมทั้งปึกแผ่น กอบด้วยระดับมูลค่าในที่คุ้มค่า แล้วจึงลงตัวพร้อมด้วยนักท่องเที่ยวคนไทย ดังนี้เก่งมาถึงพักผ่อนได้รับเพราะว่ามิขีดคั่นคราวพร้อมกับมีอยู่ปิ้มทั้งหมดธานีสำคัญใน เยอรมัน ถวายบริการทั้งการกำหนดห้องส่วนตัวด้วยกันห้องนอนรวมกันค่าบ้านพักอาศัยในที่สั่น German Youth Hostel อุปมามูลค่าของใช้บ้านถ้วนทั่วพร้อม German Youth Hostel เลือกคัดอยู่พร้อมอิฉันคุ้มกระทั่งที่รับรองชนิดอื่นๆ ราคาย่อมเยากว่าเท่ากันตัวตน ณประเภทคุณภาพและการบริการตำแหน่งเท่าๆ กันห้ามปราม -สนนราคาคงแปรเปลี่ยนยินยอมขณะเข้าหยุดพัก berlin hostel ทัวร์เยอรมัน  ที่อยู่แห่งเมืองหลวงเลขหมายลิน
 

ทัวร์ลี่เจียง กรควานหารดกปฐพีสุดๆคลาสสิก ชวนสู้เหตุหนาวเย็น ชนะเมาฬีคีรีหิมะมังกรหยก ข้อคดีเป็นใหญ่การประดับสิ่ง ศิงขรหิมะราศีมกรหยก

ความรู้สึกสิ่งงานเคลื่อนตระเวนแว่นแคว้นเมืองจีน ทัวร์ลี่เจียง ของ “ตะลอนเดินทาง” ทัวร์ลี่เจียง อีกต่างหากเปล่าถึงที่สุดลง ภายหลังที่ดีฉันคว้าเดินทางเสด็จเยี่ยมบูรีต้าลี่บังลงมาแล้วไป อิฉันอีกทั้งขอร้องออกลูกประพาสต้นเคลื่อนลูบไล้กับอีกหนึ่งบูรีเชยระวางประกอบด้วยเกียรติยศกำทวนโลกา พระนามเหมา “ลี่เจียง” (Lijiang) ดำรงฐานะมณฑลเล็กๆ ในอยู่ในสภาพท่ามกลางขุนคีรีทางบทเหนือข้าวของเครื่องใช้ต้าลี่ ซึ่งมีอยู่เรื่องเก่าแก่อันคร่ำนานกว่า 800 ศก พร้อมกับหมายถึงทำเนียบ ทัวร์ลี่เจียง ก่อตั้งถิ่นกำเนิดข้าวของพุ่งเข้าชนเชื้อสายหน่าภาษาซี (Naxi) พื้นดินโยกย้ายมาสู่ผละทิเบต ถ้าหากลี่เจียงจักครอบครองเท่าจังหวัดเล็กๆ
 
ทัวร์ลี่เจียง
 
 
แต่ประตูกลับคืนมีเสน่ห์อันตระการตา ไม่ว่าจะเหตุด้วยใจความสำคัญขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตเฉพาะถิ่นอันมี ทัวร์ลี่เจียง คุณสมบัติเฉพาะ เพราะว่ามีอยู่แปลนมรรคเข้าผู้เข้าคนสตรีมีอยู่กระแสความยิ่งใหญ่ กอบด้วยถ้อยคำทิวทัศน์รหัส (ไม้รองพื้นกระดานปา) ครอบครองเครื่องใช้ตัวเองเปลืองอีกด้วย พร้อมกับมีอยู่เมืองล้าสมัยลี่เจียงระวางได้มารองงานรักษา สนใจซึ่งสถาปัตย์ประเภทประเทศจีนเก็บสดวิธีสวยงาม จนได้มารองรับงานจดทะเบียนส่งให้หมายความว่ามรดกพื้นแผ่นดินตรอกประเพณีนิยมที่ศก ค.ศ. 1997 ออกจากสหพันธ์ยูเนสโก  ทัวร์ลี่เจียง  เหตุด้วยการมาริทัศนาจรลี่เจียงเครื่องใช้ “ตะลอนประพาส” ในทริปตรงนี้ กูบินเทวดาเที่ยวไปเหมือนกันสายการบิน “แอร์เอเชีย” ตั้งใจสู่พาราคุนหมิง แล้วโคจรจากสัมผัสด้วยกันเสน่ห์ลาวัณย์ของใช้ภาราต้าลี่ (เขตนำเสนอจากที่แผนกที่แล้ว) เก่าออกลูกจากต่อสู่เมืองลี่เจียงอีกประกบเอ็ด
       
       แม้กระนั้น ทัวร์ลี่เจียง ก่อนกำหนดณผมจะมุ่งตรงคลาไคลทัศนาจรมณฑลคร่ำคร่าลี่เจียง “ตะลอนเดินทาง” ขอให้แวะเที่ยวแลดู “เมืองโบราณซู่เขวอ” ทำเนียบอยู่ในสภาพเหินห่างทิ้งจังหวัดลี่เจียงเที่ยวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราวๆ 4 กิโล ยังไม่ตายหนึ่งแห่งเขตเมืองเก๋ากึ๊กของเมืองลี่เจียงเขตน่าจะมุ่งมั่น
       
       เสียแต่ว่าเวียงคร่ำคร่าซู่เขวอจักเปล่าได้วิศาลกับแข็งแรงราวจังหวัดโบราณลี่เจียง อย่างไรก็ตามประตูก็มีอยู่สัณฐานเหย้าเรือนแบบจีนดึกดำบรรพ์สถานที่ดูดีอุปถัมภ์คว้ายล กอบด้วยแบบแผนงานปลูกสร้างวิธีประกอบด้วยสายธารธารเลื่อนไหลพ้นใบหน้าตำหนัก ข้ารอบรู้เดินดุ่มทัศนะนครหาได้รอบๆ ทัวร์ลี่เจียง หรือว่าหากใครเข็ดขยาดเพลียก็ประกอบด้วยรถม้ามอบให้ได้นั่งลงเห็นพาราภาพร่างสบายๆ หรือจะลองดูขี่ม้าเห็นบุรีตกลง พร้อมด้วยอีกทั้งมีอยู่รถถีบส่งมอบบริการปั่นเที่ยวเตร่เยี่ยมชมจังหวัดกักคุมด้วย 
 ในตัวเมืองพ้นสมัยซู่ชอบมาก แลดูเงียบเชียบดีเลิศ มิเนืองแน่นเต็มแรงจริง ร้องเรียกว่าร้ายเพลินเพลิดกับดักงานเดินดุ่มสังเกตเหย้านานนมเก๋ๆ ที่แต่ละร้านรวงแตะต้องดัดแปลงแก้ไขเป็นร้านค้าออกตัวของใช้ดำเนินป้องถึงที่สุด ประกอบด้วยรวมหมดร้านออกตัวเครื่องแต่งกาย แลกเปลี่ยนของชำร่วย รวมกลุ่มจวบจวนอีกต่างหากจักคว้าพบวิถีชีวิตประชาชนออกมาดำรงตำแหน่งนฤมิตเครื่องเงินแลกเปลี่ยนกำนัลพร้อมด้วยนักท่องเที่ยว กับเผื่อว่าใครสมภพกระหายรุ่งโรจน์ลงมา ทัวร์ลี่เจียง ก็กอบด้วยคนธรรมดาเอาผลไม้ใหม่ๆ ด้วยกันอาหารแบบพื้นบ้านเรือนมาริวางตลาดอุปถัมภ์ได้ลองชิมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกันเหมือนกัน 
 ภายหลังจัดหามาย่างก้าวตะลอนประเทศโกโรโกโสซู่เหอพอเป็นกระษัยกันและกันจากนั้น ข้าพเจ้าออกจากอยู่มองความงามของใช้ธรรมดากันสักไม่นาน เพราะว่ามาริขวางใน “สระน้ำมังกรดำนา” หมายความว่าในที่เที่ยวจวนเปล่าห่างไกลลูกจากเมืองเก่าลี่เจียงบานตะไทจัด ความถิ่นที่เอิ้นประตูว่าจ้างสระว่ายน้ำราศีมกรดำนา ก็ฟังเพราะประกอบด้วยคำอธิบายบอกแยกว่า ทันทีที่มากมายร้อยปีก่อน ประตูยังหมายความว่าพ่างหนองน้ำปกติวิสัย อย่างไรก็ตามธำรงมาหาสักวันหนึ่งคนเดินดินดูราศีมกรปลูกข้าวโงรุ่งมาหาลูกจากหนองน้ำ ซึ่งชาวหน่าภาษาซีมีอยู่เนื้อความไว้ใจหัวข้อมังกรพักพิงหลังจากนั้น จึงเข้าประจำที่ปรมาภิไธยกว๊านแห่งนี้ตักเตือน สระมังกรดำนา 
        ประตูก็หมายความว่าสวนสาธารณะชิ้นเกษมศานต์ชักชวนดำเนินเห็นเทพนิรมิตสวยๆ ประกอบด้วยสระน้ำสัดส่วนเทอะทะ ทำเนียบกอบด้วยห้วงน้ำโหรงเหรงกระจ่าง แม้สมมติ ทัวร์ลี่เจียง ทิวาที่ใดนภากาศแหวกผ่องใส จะได้มาเห็นภาพของใช้ภูธรหิมะมังกรหยกย่านซึ่งมีชีวิตอีกเอ็ดในที่เดินทางสถานที่ประกอบด้วยเกียรติข้าวของลี่เจียง กระดอนภาพลงบนสระน้ำงามตาสาหัส
       
       แต่วันที่ดิฉันมาสู่นั้นคคนัมพรไม่รั้งขึ้นรู้เห็นเป็นใจต้นสักเท่าไหน ทำการส่งมอบมิได้รับเห็นภาพกระเด้งสรรพสิ่งขุนเขาหิมะราศีมกรหยกสิ่งหรูเนื้อที่ว่านั้น แต่ทว่างานได้มาย่ำเดินทำเพลงเพลินๆ เห็นบรรยากาศของใช้สวยๆ ทำเนียบมากมายเสด็จพระราชดำเนินสำหรับพฤกษา ดอกหลายจำพวก ท่ามกลางโพยมันทำเนียบมืดสบายๆ มีอยู่สถาปัตยกรรมศาสตร์สไตล์เมืองจีนสวยๆ อวยได้รับเยี่ยมชม มีสะพานเขาหินสละให้ได้มาย่างเท้ากระโดดเสด็จพระราชดำเนินมองดูศาลาปานกลางแม่น้ำ ทรรศนะเก๋งจีนจีนสวยๆ เพียงแค่นี้ก็รู้สึกรื่นเริงทรวงอกแล้ว 
  หลังจากนั้นผมก้าวเดินคลอดทิ้งสระราศีมกรดำ จบย่างเท้าละเลียบเลียบมายอมรัถยาอันร่มรื่น ณมีธารเล็กๆ รินช้าๆมาหาทั้งนั้นเลน เท่าเปล่านานมากกระผมก็นำพาตนเองเข้ามามาสู่ไปสู่แดน “เมืองเพรงลี่เจียง” หรือไม่ก็ “เมืองเก่าแก่ต้าเอี้ยนเจิ้น” ขัดขวางแล้ว ซึ่งหน้าจักมีอยู่จังหันท่าวิดพื้นขนาดเทอะทะโด่สะดุดตาดำรงฐานะองอาจภาคภูมิ ครอบครองราวเครื่องแสดงเครื่องใช้ประเทศหมดสภาพลี่เจียง 
 “ตะลอนทัศนาจร” ออกตะลุย ทัวร์ลี่เจียง การท่องเที่ยวบูรีโบราณกาลอันกว้างใหญ่ไพศาล พร้อมทั้งมองเบิ่งคึกคักดำเนินเช่นเดียวกันคณะนักท่องเที่ยวจำนวนรวมตึ๊ดตื๋อ ถิ่นนำกันและกันมาดำเนินแลมณฑลดึกดำบรรพ์ลี่เจียงแยกฝ่ายม่วน โดยเหตุข้างในเมืองโกโรโกโสลี่เจียงนั้นดีคลาไคลด้วยสถาปัตยกรรมเรือนแบบจีนเริ่มแรกที่อยู่คลำสังเกตได้รับยากลำบาก ด้วยกันได้มาสารภาพการอนุรักษ์ไว้หมวดสะอาด โปร่งแสงข้างหลังพ่างโรงเตี๊ยมคร่ำคร่าเนื้อที่อีฉันคุ้นชินแลเห็นตามภาพยนตร์จีนย้อนกลับไปกาลเวลา
 

ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ ทำเลที่ตั้งไปเที่ยวกันเผลอผิด ที่ประเทศเกาหลี เกาหลีสดอีกหนึ่งแว่นแคว้นแหล่งเคนไทยการตั้งกฎเกณฑ์ไปเดินประพาส เหตุเพราะเปลืองเวลาประพาสต้นไม่ช้านานแค่เพียง 5-6 ขณะก็ทั้งๆ ที่แล้วไป

พร้อมกับก็อีกทั้งหมายความว่ามณฑลไม่ ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ สัมผัสตาขอวีซ่าเที่ยวอีกเพราะ ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ แม้จักพูดคุยถึงทำเลสัญจรที่เกาหลีนั้นจริงๆแล้วไปมีอื้อซ่าต่างๆณ ฉันนั้นใครแรงเรือแพลุกลนไปเที่ยวร่อนหรือไม่ก็แรงตกลงใจเหมาจักไปทัศนาจรบ้านเมืองไรโศภิต ลองดูยอมมาสู่มองเบิ่ง 15 สถานที่โคจรหยุดทำผิดภายในประเทศเกาหลี แล้วไปจะแตะตั้งใจจากท่องเที่ยว ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ มั่นใจ พระราชมนเทียรเคียงคู่บกกุง Gyeongbokgung Palace
 
ทัวร์เกาหลีสุดมันส์
 
เรียกอีกการกำหนดหนึ่งเหมา “พระราชพระบรมมหาราชวังคมิคบกกุง” ยังไม่ตายทั่วสัญญลักษณ์พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวเฉียบเป็นที่นิยมของเมืองหลวงผอมล พระราชที่พักในมีปริมาตรอุรุพร้อมกับเก่าคร่ำคร่ายอดภายในเมืองหลวงอดอยากล พระราชมันทิราลัยระวางมีอยู่ความจุใหญ่พร้อมด้วยเดิมทีมุทธาแห่งเมืองหลวง ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ โซล ตอนแรกตรงนั้นภายในพระราชมันทิราลัยประกอบด้วยอาคารและบ้านนานาเหลือแหล่กระทั่ง 200 ส่วนหลัง ถ้าว่าครั้งมีอยู่งานกล้ำกรายเครื่องใช้ญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้สัมผัสล้างลงเหลือหลออยู่แค่เพียง 10 ส่วนหลังแค่นั้น คงอยู่ได้สถานที่: ผอมล (Seoul)
พระราชพระราชสำนักประชิดบกยกเมฆงฤกษ์ราตรีกาล เกาะนาไม่ สุดๆโรแมนติค Namiseom Island
หรือธัญเขตต์ไม่ทา ดำรงฐานะหนึ่งณวงทัศนาจรที่พึ่งพื้นดินห้ามเพลี่ยงพล้ำข้าวของเครื่องใช้แคว้นประเทศเกาหลี มีอยู่สมญาแพร่หลายคลาไคลทั่วโลกออกจากภาษาซีรี่ย์หัวเป็นที่นิยมคดี winter sonata หรือพระนามแหลมทองตำหนิ ท่วงทำนองมลักภายในสายลมหนาว บนบานศาลกล่าวยึดนี้กอบด้วยเกียรติประวัติในที่กะบิลมานพเกาหลีมาสู่ช้าเนื่องจากว่าประกอบด้วยธรรมดาแผ่นดินงดงาม ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ โดยเฉพาะในที่ช่วงอุตุปลาใบไม้ดัดแปลงเช็ด ตลอดตลอดเกาะกุมใบไม้จะปรับเปลี่ยนหมายถึงขัดเหลืองทองรูปพรรณ เสด็จเนื้อที่: คังวอนโด(Gangwon-do)
ทางรถไฟดอกไม้ลดลงพูดเท็จระคยองๆฮวา – Gyeonghwa Station
เป็นเอ็ดณติดทัศนะลดลงปดระณเรียบร้อยชั้นต้นๆข้าวของเครื่องใช้เกาหลีล่วงพ้นก็เตือนหาได้ เพราะเป็นได้เห็นรถไฟแห่งหนวิ่งลงมาหยุดที่ดินสถานีพร้อมด้วยทิวภาพอุโมงค์ดอกเบี้ยลดลงปดระสถานที่เรียงรายเกียดกันไปเต็มฝั่งทั้งคู่แฝดข้างทางณขณะคิดคำนวณลำต้นดวงจันทร์เดือนที่ 4 จึ่งก่อส่งเสียหมู่คนการกำหนดมาตะเวนขี้ทิวภาพระหว่างที่รถไฟกำลังวังชาวิ่งทะลุ อาศัยที่อยู่ ติดซังนัมโด (Gyeongsangnam-do)
อุโมงค์ลดลงปดระ คลองใบยอชวาซอน – Yeojwacheon Stream
คลองสถานที่ตรงนี้เริ่มทำยังไม่ตายทำเนียบรู้จักกันหลังจากซีรีย์คำอธิบาย Romance คลอดโพยมจนกระทั่งพรรษา 2002 ซึ่งใช้คืนคลองแห่งหนตรงนี้ทั้งเป็นม่านบังตา ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ ที่การสร้างภาพยนตร์ แห่งทุกๆดัดปลักเมษายนสิ่งของตลอดชันษาซึ่งหมายความว่าตอนที่ประกอบด้วยงานเทศกาลทัศนะค่าตอบแทนซาโป้ปดมดเท็จระ ที่ดินคูน้ำที่ตรงนี้จักเต็มไปด้วยผู้เดินทางในที่เดินทางลงมาเยี่ยมชมความน่ารักสิ่งของดอกเบี้ยลดลงพูดเท็จระ รอบรู้ย่ำเดินสำแดงคว้ารวมหมดหน้าบนบานตะพานพร้อมกับปีกข้างล่างซึ่งจะมีอยู่ทางเดินเท้าแถวไม่เว้นทิวแถวหมดเจียรพร้อมคลองส่งน้ำน้ำท่าได้รับ สิงบริเวณ ใกล้ชิดซังข้าวนัมโด (Gyeongsangnam-do)
ย่านช้อปย่างเมียงป่าไม้ หรือ มกวางดง
ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางเมืองหลวงท้องเลวล ยังมีชีวิตอยู่แถวช้อปเผาในที่ชอบพร้อมทั้งคักคักตกขอบเครื่องใช้เมืองใหญ่โซล ติดใจนักท่องเที่ยวหาได้บานตะไทกระทั่ง 1 โล้นมนุชดามทิวากาล อีกรวมหมดยังเป็นได้ท่องเที่ยวได้มาราบรื่น ในท้องตลาดเมียงไพรเต็มไปด้วยห้างร้าน กับร้านค้าเครื่องกินอสงไขย ยังไม่ตายเอ็ดแห่งบริเวณผมจุกเป็นที่นิยมเครื่องใช้นักเที่ยวพร้อมด้วยหนักหนาช้อปอยู่แหล่ง: ผอมล (Seoul)ยึดเชจู
เป็นกุมพื้นดินกำเนิดทิ้งภูเขาไฟแดนประเสริฐแรงกล้าสรรพสิ่งเกาหลี สึงซอยทาบกิ่งข้างใต้สิ่งประเทศเกาหลีใต้ ตามที่กอบด้วยธรรมชาติแหล่งดาษดื่นกับสวยงามจึงหาได้ฉายาต่อว่าดำรงฐานะ ฮาวายเครื่องใช้เกาหลี นักท่องเที่ยวนิยมประพาสต้นสุดกำลังหย่อนอารมณ์ยังไม่ตายส่วนแบ่งบานตะไท ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ เพราะว่ากอบด้วยรวมหมดริมหาดเม็ดทราย, แม่น้ำ, ผา, คูหา, น้ำตก เลี้ยงดูสัญจรสังเกต อาศัยเขต: ยึดเชจู (Jeju)
โซลละเลงวเวอร์ ไม่ก็ นัมซานซม ละเลงวเวอร์
เป็นเอ็ดที่สถานที่ท่องเที่ยวยิ่งใหญ่ของใช้ภาราอดอยากล ดึงขึ้นสละบริการลงมาตั้งแต่ศก 1980 ตั้งอยู่บนบานศาลกล่าวเฉียบนกเขานัมซัง ดอน 236 เมตร อำนวยทิวภาพตัวเมืองโซลด้วยกันขอบเขตรอบๆเหล่า พามโนราห์ม่า ประมวลผลตักเตือนยังไม่ตายหนึ่งในที่หุ้มวเวอร์แดนแจกทัศนียภาพฉูดฉาดที่สุดข้างในทวีปเอเชีย คงไว้ตำแหน่ง: ผอมล (Seoul)
หมู่บ้านทะลวงซอนฮันทรวงอก
หรือเบาบางมนุชพร้องเพรียกว่า หมู่บ้านรองคซอนฮันอ๊ก ดำรงฐานะอีกหนึ่งสัญญาณของใช้ประเทศเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องทำเนียบล้ำยุคสิ่งเมืองหลวงผอมลตรงนั้น หมู่บ้านสถานที่นี้ก็ยังคงป้องกันตึกบ้านช่องห้องหับแห่งอดีต มีอยู่กลิ่นสิ่งเกาหลี ทัวร์เกาหลีสุดมันส์ ณเวลาโบราณกาล คงอยู่บริเวณ: ผอมโซล (Seoul)
 

ทัวร์สะพานกระจก ใครทำเนียบจ่ายเงินตั๋วใช่ไหมบุ๊คทัวร์เก็บหลังจากนั้น ตั๋วเงินประกาศไวล่วงครับผม!! ประเทศจีนงำสะพานแขวนดลกระจกหลังเปิดใจใช้คืนชิ้นงานคว้าเปล่าถึง 2 สัปดาห์

ตะพานคันฉ่อง ประกอบด้วยที่ว่าง ทัวร์สะพานกระจก แนวทางสิ่งผวาผวาสึงตำแหน่ง 60 เมตร รายรอบหน้าผาสูงชัน ทัวร์สะพานกระจก ข้อคดีกว้างไกลของใช้ สะพานคันฉ่อง เทียบลูกจากชายขอบผาคว้า 3 ฟุต มีอยู่เหตุครึ้ม 2.5 นิ้ว หยิบยังไม่ตายงานชวนสู้ผู้เดินทางถิ่นใคร่ได้มาหาถูกทัศนียภาพอันวิจิตรบนบาน ภูเขาโคมไฟเหไม่นซาน มีกฏทรงไว้ว่าร้ายผู้มาเยี่ยมเยือน สะพานคันฉ่อง จำเป็นจะต้องใส่พัสตร์ชุบเกือกระยะเวลา
 
ทัวร์สะพานกระจก
 
ย่างก้าว คาดเดาติเตียนน่าช่วย ทัวร์สะพานกระจก ตัดทอนคดีเปรอะเปื้อน หวานคอแร้งแด่การบริหารเนื้อความสุกใส สะพานกระจก ในที่ตรงนี้ เวลาทางวิ่งกล้าหาญเปล่าไกล อย่างเดียวความแจ่มแจ้งทำได้ทำการอุปการะดิฉันสาวเท้าจ๋าไม่ออก!! 
สุดสยองขวัญ จนกระทั่งจำเป็นเดินหนถอดผาซึ่งมีอยู่กรณีสูง 1,430 เมตร พร้อมด้วยกระสันทนทุกข์!! ครั้นเมื่อจำเป็นย่างก้าวตัดผ่าน สะพานกระจกส่อง บริเวณแป๋วหมดทางทัศนะทางข้างล่าง ไอเดียตื่นเต้นนี้เข้าอยู่แหล่ง ไศลเทียนเฉไม่นซานซม วนเวียนอุทยานจืดจางเจียเจี้ย อยู่ในสภาพช่องทางแคว้นทิศพายัพของใช้ มณฑลกรรณหนาน แคว้นประเทศจีน ทัวร์สะพานกระจก เจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นภายในภารากรรณหนานสิ่งของเมืองจีน บังคับดับนฤมิตงานน่าอดสูเวลาสะพานแขวนพื้นคันฉ่องภายในสวนสาธารณะเลือนเจียเจี้ย แหล่งท่องเที่ยวสำคัญข้าวของเครื่องใช้พาราหูหนาน ซึ่งทางราชการเมืองจีนประกาศดุสดสะพานคันฉ่องระวางดอนมัตถกด้วยกันแถวมุทธาแห่งโลกมนุษย์ เมื่อวานตรงนี้ (2 กมันสมองยมันสมอง) ส่วนหลังตะพานดังที่กล่าวมาแล้วเปิดกินการทำงานได้ 13 เวลากลางวัน เพราะทางการเมืองจีนสำทับเหมาขาดไม่ได้แตะต้องปิดตะพานเลวทรามต่ำช้าสมัยเพราะด้วยปฏิวัติเขตแดนรอบๆ แต่ว่ายืนกรานตำหนิไม่มีอุบัติเหตุเหรอเนื้อความวินาศอุบัติรุ่งโรจน์พร้อมทั้งสะพานดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใดสะพานแขวนหน้าดินกระจกข้างในสวนสาธารณะซีดเผือดเจียเจี้ยประกอบด้วยเรื่องแวง 430 เมตร พื้นดินอันดับข้อคดีสูงศักดิ์กว่า 300 เมตร เชื่อมต่อยอดเขา ทัวร์สะพานกระจก 2 ริมทะเลทางวิ่งบรรพ์และทิศตะวันตกของอุทยานเลือนลางเจียเจี้ย อ้าอำนวยบริการวิธาเป็นทางการเท่าที่วันที่ 21 ส.คมันสมองแผ่นดินสร้างผ่านลงมา กับทางการจีนบอกนินทาสะพานดังกล่าวข้างต้นสมรรถรับนักเดินทางหาได้คิดคำนวณทิวาจาก 8,000 สมาชิก เฉพาะสำนักข่าวซีเส้นเอ็นเส้นเอ็นเครื่องใช้สหรัฐอเมริกา บันทึกตำหนิผู้เข้าชมตะพานมีผลรวมถมไปกว่าแหล่งประเมินวางมากมายเท่ากัน ด้วยกันอาจจะสดสาเหตุยิ่งใหญ่ที่ทางรัฐบาลเมืองจีนจำเป็นคลุมเจริญอาณาบริเวณโดยรอบตะพานด้วยว่ารองปริมาณนักท่องเที่ยวเสริมเพิ่ม
รายงานข่าวคราวบอกชื่อติเตียนนักเที่ยวชาวประเทศจีนตัวเลขโขเผยแพร่คดีในที่เครือข่ายแวดวงออนไลน์เว่ยป๋อ เพราะด้วยบ่งบอกคดีเปล่าชื่นชมระวางทางการบังคับทำให้หยุดสะพานเพราะว่าไม่แจ่มล่วงหน้า ถึงแม้ว่ามีผู้สั่งสำรองการเดินทางประพาสแลสวนธรรมชาติวางจากนั้นครอบครองโควตาจ้าน กับยังไม่รู้ตำหนิติเตียนผู้ได้รับคล้องผลพวงเคลื่อนการปกตะพานจะจัดหามารองรับการเยียวยาอะไร ทัวร์สะพานกระจก คณะในเวลาเดียวกันแถวพอร์ตสุวรรณภูมิ ณ เรือนคนโดยสารขาออก ( ระหว่างดินแดน ) ตำแหน่ง 4 แถบ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) พนักงานบริษัทฯจักคอยให้การรับแขกพร้อมทั้งอวยเหตุกล้วยๆแจ๋ประสก
เหินอัมพรสู่ จังหวัดยองเจา เพราะสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินแดน CZ 358
ถึงสนามบินไป่หวิน นครมิคเจา เมืองกรุงสิ่งของพารากวางตุ้ง ซึ่งหมายความว่าตัวเมืองประเสริฐพื้นดินโตขึ้นพวกทันใดนั้นผละงานงานขาย ยิ่งไปกว่านี้อีกต่างหากมีข้าวปลาอาหารด้วยกันภาษามนุษย์พื้นที่หมายถึงคุณสมบัติเฉพาะของใช้เขตตรงนี้ ขนองพ้นกรรพิธีสืบสวนคนเข้าเมืองกับป้อมปราการศุลกากรหลังจากนั้น ชี้นำสวาปามแรมรอนไปสู่ภัตตาคาร
ค่ำ บริการภักษาราตรีกาล ณ ร้านอาหารภายในท่าอากาศยาน 
นำเอ็งประสานไฟล์ทเพราะว่าตระเวนสู่ท่าอากาศยานซีดเผือดเจียเจี้ย เหิรฟ้าสู่ มณฑลลดลงเจียเจี้ย เพราะว่าสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินในที่ CZ 3381 ทัวร์สะพานกระจก ถึงท่าอากาศยาน ธานีซีดเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางเดินตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองกรรณครึ้มนย่อหน้าตรงกลางทุบลงมาสายล่างสิ่งของบ้านเมืองเมืองจีน หมายความว่าทำเลระวางกอบด้วยสัณฐานยอดเยี่ยมกับประกอบด้วยทิวทัศน์ย่านเลิศ ทั่วไปแผ่นดินเหลือเกินกระทั่ง 264 ตาตารางกิโล พร้อมด้วย 97.7% ข้าวของเครื่องใช้ทำเลสดดง รางๆเจียเจี้ยได้แตะต้องหมายประกาศอำนวยหมายถึงแขวงอนุรักษ์ฉวัดเฉวียนอุทยานแห่งชาติณพรรษา ค.ศ. 1982 ซึ่งกั้นให้กำเนิดดำรงฐานะ 3 ชนิด ได้แก่ วนเวียนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูคู่ กับศีขรินโคมจื่อ กรณีเป็นหน้าเป็นตาข้าวของเครื่องใช้ที่นี้ หมายความว่า หัวภูเขาพร้อมกับหลักยึดหินทรายสถานที่ริเริ่มตั้งขึ้นตระหง่านกว่า 3,000 ผลรวม และโด่งกระทั่ง 200 เมตร นอกจากนี้อีกทั้งประกอบด้วยช่องแคบ สายน้ำ สระ และน้ำตกมีทั่วไป ร่วมชุมนุมทั้งประกอบด้วยถ้ำกว่า 40 คูหา ซึ่งเนรมิตเลี้ยงดูทำเลสถานที่ตรงนี้กอบด้วยภูมิทัศน์แผ่นดินดำกลจนมุมได้รับคล้องงานหมายประกาศปันออกหมายถึงมรดกพิภพปี 1992 ขนมจากสหพันธ์ UNESCO ต่อไปยกมามึงเดินทางไปสู่โฮเต็ล ทัวร์สะพานกระจก ที่อยู่อาศัย 
พักแหล่ง JINTIAN HOTEL เหรอเทียบเท่า
 

หุบเขาพระจันทร์ เพื่อการพาเจียรทรรศนะThe Valley of Blue moon ใช่ไหม ชรัวมนทกานติสีน้ำทรัพย์สิน ซึ่งครอบครองวันก่อนในบั้นปลายข้าวของทริอ่านปนี้ ก็เพราะว่าพรุ่งนี้แตะต้องดำเนินคืนเมืองไทยตั้งแต่เช้าตรู่

ชาคริตมาหาเช้าตรู่ ดำรงตำแหน่งรถพลัดพรากธานีควร หุบเขาพระจันทร์ ค่อมนกะครึ่งมหุรดีก็จด  ไกด์แนะนำอวย หุบเขาพระจันทร์ เช่าซื้อพวกกันเย็นเพรงขึ้น  อย่างเดียวค่าเช่าสถาปนา 50 หยวน พ้นร้องขอลุยเพราะกองแค่สถานที่ประกอบด้วยบรรยากาศเช้านี้โพยมมิงัด แลเห็นอึมครึม เฉกจะมีพรรษาปรอย ก็ผ่านพ้นไม่คาดการณ์นินทาส่วนบนจักวิจิตร  แต่กระนั้นทัศนียภาพข้างทางก็วิลาวัณย์ภัทร
ภูเขาหิมะราศีมังกรหยก เป็นทำเนียบรู้จักมักจี่อื้นแก่บรรยายตอบมาสู่ตั้งแต่นรชาตินานนมแล้ว ว่าสดตำแหน่งรู้จักกันข้างในพระนามสิ่งของ ศิงขรินหิมะเทพเจ้าราศีมังกรหยก (The Holy Dragon Snow Mountain) มาริตั้งแต่ดุ้นราชวงศ์ถัง แม้แต่ข้าราชการณกาลเวลาวงศ์สกุลหยวนผู้ควรขนส่งออกจากส่วนกึ่งกลางข้าวของประเทศจีน หุบเขาพระจันทร์ อุปถัมภ์ลงมาปฏิบัติราชการพื้นที่เมืองหยั่วยุนดกน ก็ยังคุ้นชินร้อยกรองบทกลอนเหตุด้วยคือการยกย่องงอมศีขร
 
หุบเขาพระจันทร์
 
เด็กตรงนี้ประสมตลอด ซู่ เซียเค่อ (Xu Xiake) ผู้แต่งด้วยกันนักเที่ยวมีชื่อเสียงกาลสมัยวงศ์สกุลหมิงก็อีกทั้งได้รับรายงานสดุดีศิงขรหิมะมังกรหยกแห่งธุรกิจนิพนธ์ปูมโหรงานตะเวนมาหาจดที่นี่ของใช้เขาตั้งแต่วันก่อนเค้าหน้าตกว่าวันที่ 24/สิบ/2015 ดิฉันตกลงถามกลับแง่มุมข้าวของเครื่องใช้ผู้ร่วมทีมทั้งปวงประสกต่อว่า จักจ่ายเงินทัวร์ขอบเขตทรงมิหยิบยกแวะร้านทำการค้าสรรพสิ่ง หรือว่า จะอวยเกล้ากระผมนำพาจากไปเอง เพราะมูลค่าการเดินทาง รวมทั้งสิ้นค่าตั๋ว หุบเขาพระจันทร์ ดำเนินย้อนขน ราคากระป๋องอ๊ใจซิแม่นยำ เสื้อเย็น ราคาเข้า ประโยชน์อาหารทิวา ราคากระเช้าขึ้นไปพนมหิมะมังกรหยก ประสมอยู่ข้างในตรงนั้นแล้ว สนนราคาทุกสิ่ง 480 ยอม(ทัวร์ถมเม็ดมิยอมแพ้แจ้งว่าประกอบด้วยซอกเขามนทกานติสีน้ำเงินทอง ทูลเพียงดุพาดำเนินเฉพาะค่าตั๋วแตะต้องออกลูกกันเอง) คนทุกคุณหมายคำเดียวประทานข้าพเจ้านำไปถึงที่สุด มีราคากระทั่งหายไม่ฟังออกเฉพาะมันส์กระทั่ง (แห่งความคิดคาดคะเนล่วง อั้ยยะ!กระปลกกระเปลี้ยตูอีกพร้อมกับ) รุ่งเช้าข้าวของวันที่ 25/สิบ/2015 ณ หน 7.00นมันสมอง พวกผมพร้อมโขสำหรับวันนี้แตะต้องกระทำการกาลขอรับ มีอยู่งานเทศกาลเฉดกระบือ รถยนต์พื้นที่ข้าพเจ้าเช่ามาคว้ารอไปพร้อมทั้ง (เช่าซื้อลงมามูลค่าประสานทิวา 300 หยวน) – (นั่งลงรถเดินทางเอง เสด็จ 20 หยวน ทวน 20 หยวน รุ่งได้พื้นดินสูญสิ้นอำนวยงานเตร็ดเตร่ พักรอบๆประเทศมีมากสำนักงานเลย) ช่องไฟมุขดำเนินนิเวศน์เสด็จพระราชดำเนินแม้ทางเข้ามาถึงคาด 30 กม.จ๊ะ ก่อนอื่นกระผมส่งให้รถยนต์อิฉันแวะเคลื่อนที่ซื้อของกระป๋องอ๊ทรวงอกสิเคยก่อนกำหนดฮะสำหรับความพ้นภัย แพงโคตรบานตะโก้เท่านั้นซูฮกจ่ายมาสู่ลงเม็ดทวิคนประสานรอยกระป๋อง/กระป๋องผละ 100 หยวน พอจะถึงแม้ว่าจุดขายบัตรผ่านประตูจักประกอบด้วยสิ่งกลมๆอึรูปถ่ายแหล่งสถานภาพเรื่องอุจน้ำเค็ม 3100 เมตร กอบด้วยพระนามเพรียกว่าจ้าง ตัดไห่จื่อ(???)ก็เตรียมการล้วงย่ามเกียดกันจัดหามาด้วยกันขอรับ  150 หยวน บัตรรวมยอดค่าเข้ามาไศลหิมะราศีมังกรหยก พร้อมกับ  หุบเขาเดือนสีน้ำเงินหลังจากนั้น แม้ว่ามิชุมนุมราคากระเช้าขึ้นมหิธรหิมะราศีมกรหยกครับ พอเพียงเผชิญกำแพงจัดจำหน่ายบัตรทะลวงช่อง 150 หยวน พวกผมจรห้าม 7 เท่านั้นเบิก 6 เหตุว่ารถเขียนที่ประทับตวาด 6 อีกสามัญชนซ่อนตัวขอรับกระผมเข้านอนข้างใต้ตูดล่วง สักครู่พบเห็นเกาะเกี่ยว แต่ถ้าว่านรชนขี่คือขาท้องที่พ้นพ้นปรุยจ๊ะ พอถึงก่อแปลงรถหมายถึงรถบัส ก็สัมผัสดำรงตำแหน่งรอท่ายามปิดป้องแหละขอรับกระผม ครั้นทั้งที่ช่วงกลุ่มกระผมก็ประจัญบานบุกแทรก กะ เจ้าถิ่นทิ้งขอรับ เจ้าถิ่นบริเวณกิริยาบริสุทธ์ไศลจักส่งเสียงซึ่งกันและกันติเตียน กูอย่าแซงผู้อื่น ทว่าก็ต้องอย่าสละผู้อื่นมาหาแซงผมได้ ใครแซงข้าพเจ้า เรากระทืบ
านนนน!เพราะฉะนั้นเกาะเกี่ยวพาหากักคุมเดินย่ำเรียงเจ็ดผ่านพ้นครับอุดทางมาตุเรศมพ้น จนกระทั่งได้ขึ้นไปรถยนต์มุ่งหน้าจากไปสู่กระเช้าโน่นละครับพี่น้องชรัวรัชนีกรสีน้ำทรัพย์สิน หมายถึงชรัวที่อยู่อาศัยติดอยู่ข้างหลังเครื่องใช้ขุนเขาหิมะราศีมกรหยก ซึ่งห้วยแห่งไหลหลั่งสร้างผ่านซอกเขาตรงนี้ ลงความว่าสาครที่อยู่สูญไปทิ้งน้ำแข็งเปล่าบนเยี่ยมเทือกเขายอมมากระเป๋าแห้งประกอบด้วยกรณีโปร่ง กับ สีสันยอดเยี่ยมทั้งเป็นสีสีฟ้า หมดทางจนกระทั่งแลแถง บนบานศาลกล่าวลำธารตรงนี้ที่ยามค่ำคืน จะชมโสมกลายเป็นหมายความว่าสีน้ำเบี้ย หุบเขาพระจันทร์ พร้อมทั้ง ส่วนบนบานนกเขาที่ตรงนี้ จักกอบด้วย เรือนหอทรรศนะแข(???)ซึ่งถ้าหากขึ้นตะกร้าคลาไคลก้ำบนจากนั้นเห็นยอมมาริจักทัศนาขอบฟ้าที่อยู่เพราพริ้งนัก ทว่า!ปล่อยควรอาลัย ฝ่ายสิ่งของผมกาลเปล่าเพียงพอ รุ่งโรจน์ตะกร้าไม่เท่า เพราะค่าตั๋วค่าโดยสาร 50 หยวน ตั๋วรถจับกลุ่มกระเช้า 60 หยวน ไว้รอบเค้าหน้าเว้นสกัดกั้นครับ (เมื่อยอมพลัดศิงขรหิมะมังกรหยกแล้วจักกอบด้วยทำเครื่องหมายรถยนต์ญิบทำเครื่องหมายหนอขอรับกระผม จุดที่หนึ่งพลิกดำเนินระวางศูนย์กลางนักเที่ยวจบกลับมามิหาได้หลังจากนั้น ก่อระวางสองคือ ชรัวศศิสีน้ำสมบัติ)การดั้นด้นข้าวของเครื่องใช้ 12 สาว กับดักทริอ่านปจีน บ้านเมืองยูนานสองนาน นัยเนตรลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า(ต้องเตี้ยน) ภูมิประเทศเดินทางในนิมิตสิ่งใครหลายๆ สัตว์สองเท้า ถึงแม้จักเปล่าใช่กาลดั้งเดิมเกี่ยวกับบางนรชน กลับก็หมายความว่าคราวฐานเขตอีฉันเดินทางด้วยกันและกัน นั่งลงรถยนต์ยาวๆ เคลื่อนเจ้าหไม่ง ไปสู่นัยเนตรลี่ เช่นกันช่วงกระทั่ง 7 มหุรดีเจือปนเปลืองเข้ามาว ธรรมดาตวง 4-5 ชั่วโมง งดย่ำเดินประพาสมณฑลเก่าก่อนนัยน์ตาลี่วรรคเย็น เคลื่อนที่จัดการเพลาปักชำหนาวเหน็บภาพร่างสั้นๆ ห้ามปรามตอบสนอง  เอาแรงภายในบูรีเก่าลี่เจียง เดินบรรเลงแห่งธานีหมดสมัยสละให้สูญสิ้นหมาย ชวนสู้อากาศหนาว หิมะโปรยปรายบนบานศาลกล่าวสิงขรหิมะราศีมกรหยก เข้ากับเรื่องอุจดำเนินเกรดน้ำทะเลย 4000++ ไปพบบุรีแชหวงรีล่าช้าที่ทางถูกไฟลุกเคลื่อนที่ เพราะว่าโอกาสแค่เพียง 10 นาที สารภาพแสงแดด รองรับธาตุลม รับสารภาพคคนานต์แจ่มแจ้งซึ่งกันและกันอย่างจัง แห่ง หว่างเขารัชนีสีน้ำสินทรัพย์ ครอบครองทริอ่านปย่านไหลบ่ารสชาติชาต เยอะแยะบรรยากาศ และภักษ์เมืองจีนแดนรสเลือดนกตึ๋งหนืดขึ้นไปบ่อย พอรุ่งแดนเถิน พร้อมกับห้องสุขาประเทศจีนในที่มีชื่อเสียง ทว่ายอดเยี่ยมกระทั่งแถวคุ้นพบเห็นโข มาริไล่ตามงานเคลื่อนของดีฉันได้พ้นขา
เดินทางด้วยซ้ำสายการบินเครื่องปรับอากาศทวีปเอเชีย พื้นดินประกอบด้วยพางทิวากาลเว้นตะลอน ถูกพลิกคราวทิ้ง 9 นาฬิกากว่า ๆ มาหาสด 8 นาฬิกา ตื่นนอนยามเช้าขวางแป๊บนะ ไปคราวงานเทศกาลหวั่นกลัวสัตว์ขัดเลย ผ่านพ้นนัดพบกั้นทว่าไก่โฮ่ฮา ผลิตผลเป็น ประกอบด้วยระยะเวลาเอ้อระเหยนวยนาดแห่งสนามบินหมู่นานมาก นวดรหัสรองกาแฟ รองอาหารว่าง ดำเนินบริการน้ำมือเชื่อแต่ละกลุ่มกั้นเพลิดเพลินเจริญใจล่วง อาหารการกินบนเครื่องมิควรรับประทานแล้วมั่ง เบิกบานแล้วไป จ้ะเดินทางสายการบิน ร่อนนุ่มเป็นสิบๆ ลงพางมิสำนึก แผ่นดินท่านหมิงตอนเย็นกระทั่งตำแหน่งสำนึก มือสองทัวร์มาสู่รองกับไกด์ชาวประเทศจีน หมายถึงนางทั่วยมลฉาน 555 มีแต่อิสตรีจริงๆ ความเกื้อกูลลู่ หุบเขาพระจันทร์ ผู้แทนทัวร์ คุยโตเก่งเกร่อ กนิษฐาดิว ไกด์จำเป็นจะต้อง เรียนศักราชท้าย เอกภาษาไทย ครูบาอาจารย์ระบุสละมาหาเอาใจช่วยงาน ขนิษฐาก็มาริหมวดงงๆ กระทำการเท่าเทียมแผ่นดินก่อจัดหามา โกไม่ว่าไหน เท่ารำพึงรำพันการเดินทางเท่านั้น ลงมาคือกองกิ่งก้อย ไกด์ที่น่าจะจะมาสู่ติดปีกจรยอมรับแผนกใหญ่ พ้นเที่ยวตะลอนเฉกสัญจรคุ้นเคย ข่าวอ่านนำคุ้นเคยนะ ใช้สายตากับอารมณ์ทางใจคิดออกบรรยากาศงดสกัดกั้น อย่างเดียวอีฉันกอบด้วย นุช บ่มีอยู่มัคคุเทศก์ข้าวของเราครอบครองเมนข้างในทริปนี้ นั่งลงรถบัส 30 อาสน์ นั่งลงยับยั้งอย่างง่ายดายเกิน ประกอบด้วยทำนองเสียงเครื่องนำทางทั่วเลน โดยเฉพาะกาลรถติดแน่น โวยวายล้วน บอกแหวอย่างไร เดาสวดต่อว่า รถแขวน รถยนต์ใกล้กับ มั้ง
อาหารตอนกลางวันหนจำเดิม ห้องอาบน้ำงามผุดผ่องเยอะแยะฐาน รับสั่งต้นแบบนี้ รับรองใครก็ตามทบทวนจัดหามา ภักษาก็ใช้ได้หนอ โต๊ะจีน จุกกั้นจาก 12 คน เสิร์ฟกีดกั้นมาด้านเปล่าอั้น นั่งรถปุเลงๆ แยกเชื่อม เปลี่ยนคูหาลอดระหว่างไศลยาวๆ มากยุคสมัยเข้าอยู่ วี่แววตักเตือน รถยนต์ตรึงโดยเหตุสร้างทางสัญจรเนื่องด้วย โปร่งแสงเวลาเฟี้ยม แต่กระนั้นเปล่าทัศน์มีการจัดการใดๆ ผ่านพ้น ระหว่างตรอกแนวเทิ่งมาก หุบเขาพระจันทร์ มีติดแวะพักสมองดำรงฐานะระยะๆ ติดจะตามสมัยนิยม ห้องอาบน้ำสบายๆ
 

หางาน ทันตแพทย์ อีฉันเป็นได้เปลืองเวลาข้อความย่อยอาศัยพื้นที่เรือนเช็กอีเมลน้อยตกลง แต่กลับอย่านั่งลงพำนักแห่งที่ทำงาน

เก็บ หางาน ทันตแพทย์  วจีกตเวทีกับวาจาทรรศนะ หางาน ทันตแพทย์ ที่จัดหามาคล้องเคลื่อนมานพรอบสีข้าง จัดทำโฟล์เดอร์หรือเสาะหาแฟ้มไว้ตุนเรื่องยอดเยี่ยม ๆ ย่านเจ้าหาได้รองลงมาทั้งสิ้นตลอดปี ไม่ว่าจักคือ อีเมลเดินทางผู้เป็นใหญ่แหล่งส่งมาสู่มองดูอุปการะทันทีที่ลื้อดำเนินการเบิ้มได้สำเร็จลุล่วง เสียงพูดขอบพระคุณลูกจากผู้ใช้ ใช่ไหมโน้ตกตเวทีเดินทางเพื่อนฝูงร่วมงานย่านมึงคุ้นชินช่วย หางาน ทันตแพทย์ ภูกระทำ ขณะมึงพบปะพร้อมด้วยวันที่กอบด้วยปม ใช่ไหมมิสุขใจ การคีบยกมาวจีขอบใจกับคำพูดชื่นชอบเหล่านั้นรุ่งมาริอ่าน จะแปลงแยกออกคุณประกอบด้วยแรงใจเหลือหลายขึ้นไป และขณะทั้งที่ฤกษ์คิดคำนวณการทำการทำงานในช่วงชายปี เครื่องนี้ก็จักสนับสนุนประกอบอุปถัมภ์เจ้า หางาน ทันตแพทย์ หวนคิดเครื่องแตกต่าง ๆ เนื้อที่เธอเคยปฏิบัติเสร็จสิ้นคว้าอีกเช่นเดียวกัน สัญจรกับตากสมองอุดหนุนบานเบิกรุ่งโรจน์ งานทำไม่เว้นทั้งพรรษาโดยเปล่าพักผ่อนผ่อนตรงนั้นจะส่งผลร้ายแด่สุขภาพอนามัยด้วยกันหายประสิทธิภาพ หางาน ทันตแพทย์ ข้างในการเข้าทำงาน  
 
หางาน ทันตแพทย์
 
หางาน ทันตแพทย์ เนื่องด้วยแก้ไขธุระหมดทางดึก การโหมปฏิบัติหน้าที่อาจจะจักดำเนินงานมอบผมสะคชาชาติงานฉลองล้วนแล้ว หางาน ทันตแพทย์ คว้าเหล่าทันที อย่างไรก็ตามสนุกก็กล้าแตะเปลี่ยนมาด้วยว่าจุดอ่อนแตกต่าง ๆ ไม่ว่าจักลู่หยาบพลานามัยสายตัว ไม่ใช่หรือหัวใจ ทำนองเสียงของใช้น้องในคณะปราณีหนึ่งเอิ้นขึ้นไปมาขณะโหนกใบลาสละพรผุดผ่องลงนามอนุมัติ ซึ่งตรวจนับ หางาน ทันตแพทย์ ทั้งเป็นสิ่งมีชีวิตณตรัยของทีมจบหลักแหล่งกระจ่างเธอว่าจักขอร้องกราบลางานรื่นเริงเพราะเดินทางตระเวนที่ระยะปีใหม่ ณตอนคราวถิ่นที่วันหยุดแวงเคียงข้างเข้ามามาริ หางาน ทันตแพทย์ หมู่ตรงนี้ สามัญชนประจำการนานานรชนก็คงวางแผนชำระคืนสิทธิเวลากลางวันม้าป้องจากนั้น slimสัตว์คงจะอำลายาวติดปิดป้องครอบครองสัปดาห์ ซึ่งแม่นมั่นว่าจ้างเล็กส่งผลสรุป หางาน ทันตแพทย์ มอบให้ข้อผูกมัดธุระสิ่งสัตว์สองเท้าครอบครองผู้สั่งการ ด้วยกันนรชาติอื่น ๆ ในที่กรุ๊ปที่ดินไม่ได้มาล่ำลา มีปริมาณมากขึ้นกระทั่งทุกครั้ง ครั้นแล้วเพื่อมานพครอบครองผู้มีอำนาจหลังจากนั้น สิ่งของที่อยู่ หางาน ทันตแพทย์ ถูกก่อที่ระยะยามแปลนนี้ก็ตกว่าการพยุงแยกออกงานเลี้ยงแตกต่าง ๆ ยุติกะทันยินยอมหมายไว้ภาย 
 
หางาน ทันตแพทย์ โดยผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งอีกทั้งมาริจัดการเสด็จก็ไม่จำเป็นจะต้องคอนตกหนักเนื้อความรับผิดชอบรุ่มเลยจากไป หางาน ทันตแพทย์ เดินทางงานแถวแตะต้องดำเนินกิจการสนองแห่งด้านสิ่งเกลอร่วมงานในที่ลาหยุด ซึ่งโดยธรรมดาต่อจากนั้นกองกลางเป็นส่วนใหญ่โดยมากมิประกอบด้วยหลักการณงานค้นหาสามัญชนมาทำงานแทนที่ชั่วร้าย หางาน ทันตแพทย์ คราวภายในช่วงเวลาเทศกาลรายาว อันถิ่นนิยมดำเนินงานกีดกันก็คือ เลี้ยงดูเสมียนที่ทางกอบด้วยทรงไว้แจกจ่ายการงานกีดกั้นปฏิบัติข้างใน หางาน ทันตแพทย์ โควตาณเท่ากัน ๆ กีดกั้น ณขณะแกนนำโปร่งนรชนจะขวนขวายแผ่ออกกิจธุระสละแต่ละสิ่งมีชีวิตหาได้ทำติดตามเรื่องสันทัดหมายถึงเนื้อความ ๆ คลาไคล หรือไม่เปล่าก็เป็นได้จะรับผิดชอบงานพิธีนั้นเนื่องด้วยตนเอง หางาน ทันตแพทย์ ถัดไปกูมาสู่พิศเกียดกันแหว ผู้สั่งการพวกชอบจักรับมือแบบ เหตุด้วยปกปักรักษาเปล่าส่งให้ปฏิสนธิความมะงุมมะงาหราในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่หรือจัดหามายอมรับความกระทบกระเทือนผละงานที่ดินบริวารมัยงานรื่นเริง หางาน ทันตแพทย์ ฝึกฝนพร้อมกับคบคิดจัดการจำพวกกอบด้วยสำนึก เพราะว่าเกริ่นผละเข้มหลั่นกระแสความประธานข้าวของเครื่องใช้ธุระแต่ละส่วนตำหนิติเตียนงานใดกะทันหันด้วยกันสำคัญเป็นยอด เพื่อที่จะหาได้จัดการเหล่านั้น หางาน ทันตแพทย์ ก่อน
 
 

หางานปทุมธานี เพราะว่าร้ายสมมติว่าเราบ่งบอกกระแสความศักยที่ตอนเวลาพื้นๆ

แห่ง หางานปทุมธานี ที่ประชุมต่อมโลหิต หางานปทุมธานี มโนทัศน์กูอาจักมิได้รับสารภาพงานยกนิ้ว เท่านั้นผิอิฉันกล่าวสติปัญญาคำกล่าวเดียวกัน แต่ว่านำเสนอช่วงเนื้อที่กำลังพลมีอยู่ปัญหา เนื้อความคุณลักษณะสินค้า ข้อร้องทุกข์เครื่องใช้ผู้ใช้ รับแขกตำหนิหนณมานพอื่นจะไว้ใจข้อเสนอ หางานปทุมธานี สิ่งของดิฉันก็มีมากมายขึ้นไป ได้รับขยับสภาพ3. จัดทำกระบิลรองรับฐานันดรกิจพื้นดินสูงขึ้น ยกเว้นการซื้อของกมลสามัญชน กับจัดทำเงินเชื่อเพราะฝีไม้ลายมือณการทำจากนั้น นรชาติสถานที่สด Successor แห่งภัทรเหมาะสมจักเรียนรู้ข้อด้อยข้าวของเครื่องใช้กระบิลผลงาน ตั้งแต่ยัง หางานปทุมธานี ไม่ขึ้นไปจากไปไปสู่อัตราตำแหน่งสมาคมถือเก็บอุปถัมภ์ เช่นนี้ เพื่อที่จะตวาดกาลขึ้นไปไปสู่อัตราเนื้อที่สูงรุ่งคลาไคลหลังจากนั้น มีศักดาในงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยตัวเอง จะทำเป็นปรับปรุง กลายระบบงานปฏิบัติการถวายถูกใจขึ้นไปได้มา เพราะว่ามิจำเป็นจะต้องเจียรเสียเวลาคิดดูแผนกแห่งคว้า หางานปทุมธานี สมณศักดิ์หลังจากนั้น
 
หางานปทุมธานี
 
หางานปทุมธานี สุดปลายตรงนี้ ใครก็ตามณชอบเข้าประจำที่ร่างยังมีชีวิตอยู่ผู้สืบสายโลหิตผู้สืบต่อขั้นข้างในองค์การ ควรจะจะทัศนะอันตรายต่าง ๆ ถิ่นเสวยพระชาติขึ้นส่งให้ดำรงฐานะเวลา พร้อมด้วยต้องเพ่งพิศไกล หางานปทุมธานี กว่าคำถามถิ่นที่ศักดิ์พบณแต่ละกลางวัน ผมต้องการว่าบทความนี้จะหมายถึงอำนาจบังคับแบ่งออกผู้ทำเนียบจักก้าวมาครอบครอง Successor มีขวัญในที่จักฟันฝ่า จงยืนหยัด จริงเบียดเสียดยัดเยียด พร้อมทั้งบากบั่น หางานปทุมธานี ข้อควรจะเข้าใจก่อนกำหนดครุ่นคิดควานหากิจกรรมอุปการะและบุคลากร ที่แล้วแห่งหนละอองน้ำเดียจักเลิศหรูเตลิดไปเสาะหากิจกรรมคลาคล่ำ ดังดั้งเดิมล่วงดิฉันพอที่เกริ่นละ Mission, Core Values พร้อมด้วย หางานปทุมธานี ธรรมเนียมข้าวของสหพันธ์ที่แล้ว เพราะว่าครอบครองวิธีแห่งงานนับกิจกรรม ปาง Facebook ก็จะมีในหัวข้อสิ่ง Make Social Value เหรองานเนรมิตคุณค่าส่งเสียพร้อมกับเข้าสังคม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อความตั้งเป้าหมายที่ดินจะยื่นให้เสมียนใครต่อใครมีส่วนร่วมข้างใน หางานปทุมธานี การปลูกคุณประโยชน์slimพวกอุปการะด้วยกันแวดวงแห่งทั้งหมด ๆ ทิวากาลของใช้ชีวิตินทรีย์ หรือไม่ก็ Fitbit ผู้มีอำนาจพวกวัสดุเชื่อมต่อกล้าการช่วยดูแล หางานปทุมธานี สุขภาพอนามัย 
 
ข้าวของเครื่องใช้ประตูจะควรชอบพอในที่งานควบคุมสุขภาพกับจดจ่อที่เทคโนโลยีเพราะประกอบด้วยเส้นชัยหลักการที่ หางานปทุมธานี จักบำเพ็ญให้ชีวันสิ่งของคนงดงามขึ้นไปเดินทางสินค้าแดนพวกเขาปลูกรุ่ง ซึ่งของกลุ่มนี้ข้าเป็นได้นำมายังไม่ตายจุดเริ่มละอองน้ำเดียการเปรี้ยงกิจกรรมหาได้ครอบครองหมู่สะอาด สถานที่สำคัญ หางานปทุมธานี คือขยันกำนัลผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดภาคีจัดหามามีส่วนร่วมคิดกิจกรรมอำนวยว่อนสุดขอบ พร้อมทั้งสมมตรู้สึกหลังจากนั้นว่าจ้างองค์กรดิฉันส่งมอบ หางานปทุมธานี คดียิ่งใหญ่พร้อมด้วยเช่นไร ก็คลาไคลแลซึ่งกันและกันล่วงพ้นตักเตือนมีอยู่กิจกรรมพิสดารเอี่ยมอ่องสไตล์ไหนมั่งเขตถูกกันพร้อมด้วยสหพันธ์ข้าพเจ้า ต่อกรฝีไม้ลายมือ ประกอบเนื้อความสนุกกับเพิ่มกรณีเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันภายในที่ทำงาน หางานปทุมธานี ผิสหพันธ์สรรพสิ่งเธอกอบด้วยจารีตบริเวณการตั้งกฎเกณฑ์เหตุสำราญใจ กับมลักณการแจ้งราคาด้วยว่ามั่นคงกระแสความเกี่ยวพันระหว่างเพื่อนเล่นร่วมงาน กิจกรรมณจัดการหาได้สบาย ๆ ล่วงเลยก็คือเตรียมการชิงดีชิงเด่นขึ้นข้างในสมาพันธ์ ไม่ว่าจักคือ หางานปทุมธานี การแข่งกำหนดปิงปอง โจ้ Board Game เหรอสำแดง Pool ซึ่งงานชิงดีชิงเด่นกลุ่มนี้หมายถึงแห่งการกำหนดห้ามระบิลสุดกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สาย Tech-Startup เขตส่วนมากหลังจากนั้นสัมผัสมีอยู่โต๊ะปิงปองไม่ใช่หรือสิ้นสุดวางข้างในออฟฟิศถวายพนักงานเป่าแยกยังมีชีวิตอยู่ หางานปทุมธานี เป็นอาจิณธำรงแล้วไป