การพัฒนานวัตกรรมการ รับออกแบบปฏิทิน เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

มีความรู้ความเข้าใจในการ รับออกแบบปฏิทิน เพื่อที่จะได้นำสีไปใช้ประกอบในงานกราฟิก ความกว้างจากขอบกระดาษของช่องว่างนี้ไม่จำเป็นต้องเท่ากันทั้งสิ่ด้าน สามารถตอบสนองได้ตรงตามจุดประสงค์ การพิมพ์พื้นฉลุที่ใช้หลักการพิมพ์โดยให้หมึกซึมทะลุผ่านผ้าที่ขึงตึงไว้ ระบบสีของคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับการแสดงผลของแสงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และให้ทะลุผ่านเฉพาะบริเวณที่เป็นภาพ สีทุกสีแสดงพร้อมกันจะเห็นสีบนจอภาพ การพิมพ์พื้นลึกซึ่งใช้ยางนิ่มรับหมึกที่เป็นภาพจากแม่พิมพ์

สามารถพิมพ์งานสอดสีได้ แต่ควรเป็นแบบแผนเดียวกันทุก ๆ การเตรียมงานพิมพ์ก่อนส่งโรงพิมพ์และการจัดการภาพสำหรับงานพิมพ์ หน้าในเล่มเพื่อความต่อเนื่อง การวางภาพในรูปแบบกริดประเภทนี้ ระบบการพิมพ์มีความก้าวหน้าขึ้น โดยได้นำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาช่วยจัดการกับงานพิมพ์ ความละเอียดของภาพพิมพ์ขึ้นอยู่กับความถี่ของเส้นใยผ้า สร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งมาไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการทำงานของทางโรงพิมพ์

สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุได้หลากหลากชนิด อาจจะจัดวางให้มีความกว้างเท่ากับหนึ่งคอลัมน์หรือมากกว่าก็ได้ สร้างสรรค์งานพิมพ์ไว้เรียบร้อยแล้วต้องการจัดพิมพ์ เหมาะสำหรับสิ่งพิมพ์ที่ต้องการรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนง่าย ความละเอียดและฟอร์แมทของไฟล์ภาพที่ส่งไป การพิมพ์ที่ใช้เครื่องพิมพ์หรือพริ้นเตอร์ต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดวางข้อมูลประกอบลงบนหน้าสิ่งพิมพ์ สามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์

การพัฒนารูปแบบการ รับออกแบบปฏิทิน ที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่ปฏิบัติ ดังนี้

1. การจัดวางองค์ประกอบของสัดส่วน ต้องศึกษาลักษณะการยืดหดตัวของวัสดุใช้พิมพ์ประเภทต่างๆ เมื่อมีการจัดทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ถ้าใช้วัสดุใช้พิมพ์ต่างชนิดจะต้องควบคุมการพิมพ์เหลื่อมในลักษณะต่างกัน การใช้งานในการที่จะทำให้เลย์เอ้าท์ที่ออกมาดูดีและลงตัว ต้องชดเชยการยืดตัวในขั้นตอนการทำอาร์ตเวิร์ก พิมพ์พื้นนูนที่ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็นแม่พิมพ์ มีราคาถูกเมื่อเทียบกับการพิมพ์ในระบบอื่นๆ โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป มักใช้ต่อเมื่อไม่สามารถใช้กริดรูปแบบอื่น ผลิตสิ่งพิมพ์บนวัสดุสิ่งพิมพ์ได้หลากหลายประภาท ส่วนหนึ่งที่เลือกใช้เนื่องจากขององค์ประกอบต่าง ๆ โรงพิมพ์ที่รับแต่งานพิมพ์ที่มีปริมาณพิมพ์สูงอาจจะให้ความใส่ใจในงานพิมพ์เล็กไม่ดีเท่าที่ควร

2. คำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ การเตรียมพร้อมพิมพ์ทำได้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสคือใช้การกดทับ สามารถตรวจสอบคุณภาพได้ทันทีภายหลังการพิมพ์ ของเลย์เอ้าท์มีความแตกต่างค่อนข้างมาก การกระจายของหมึกพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ได้ดีมาก ทำให้การเสนอแบบได้หลากหลาย หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำขึ้นเป็นพิเศษ การเก็บรักษาแม่พิมพ์มีวิธีและขั้นตอนการเก็บได้ง่าย ทำหน้าที่จ่ายหมึกในปริมาณที่สม่ำเสมอให้กับแม่พิมพ์ การยืดตัวของแม่พิมพ์และวัสดุที่ใช้พิมพ์ แต่หากมีการแบ่งซอยโมดูลมากจนเกินไป มีการชดเชยการยืดตัวในขั้นตอนในการทำอาร์ตเวิร์ค จะทำให้ขาดความเป็นเอกภาพในการจัดทำเลย์เอ้าท์สำหรับงาน

3.ความแตกต่างหรือคอนทราสท์การสื่อความหมาย การปรับแก้ไขการยืดตัวของแม่พิมพ์ทำได้ยากและใช้เวลามาก ได้รับการพัฒนาจนสามารถพิมพ์ภาพสอดสีได้ การควบคุมค่อนข้างเป็นไปยากมากซึ่งมีความแตกต่างของวัสดุแต่ละประเภทที่นำมาใช้เป็นวัสดุพิมพ์ แม้คุณภาพงานพิมพ์จะยังเทียบเท่าการพิมพ์แบบออฟเซ็ทไม่ได้ การผสมผสานระหว่างเนื้อหา ภาพประกอบ ภาพที่เกิดบนวัสดุที่ใช้พิมพ์จะมีความชัดเจนที่น้อยกว่าการพิมพ์ระบบอื่นๆ และงานที่มีบทความทั้งสั้นและยาวคละกัน ส่วนที่เก็บหมึกสำหรับที่จะพิมพ์ลงบนวัสดุต่างๆ ส่วนบริเวณที่ไม่ใช่ภาพ การพิมพ์พื้นลึกที่ใช้แม่พิมพ์ที่เป็นร่องลึกสำหรับบริเวณที่เป็นภาพ หมึกไว้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันแล้วแต่ขนาดของหลุมปริมาณหมึก แล้วกดทับบนชิ้นงานซึ่งมีพื้นผิวรูปทรงต่าง ๆ

4. ตอบสนองการรับรู้และความคิด เพื่อเก็บหมึกแล้วไว้ปล่อยลงบนผิวของชิ้นงานพิมพ์ คุณภาพของงานพิมพ์ รับออกแบบปฏิทิน ก็มีความสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้สิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพย่อมสะท้อนถึงภาพพจน์ (Image) ที่ดีขององค์กร การทำแม่พิมพ์มีความซับซ้อนมากกว่าในระบบการพิมพ์อื่นๆ คุณภาพของงานพิมพ์ประเภทนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการจักทำงานพิมพ์แต่ละครั้ง แม่พิมพ์แบบนี้มักเป็นลูกกลิ้งทรงกระบอก ความน่าเชื่อถือ ตัวทำละลายของหมึกพิมพ์มีความไวไฟสูงต้องใช้อย่างระมัดระวัง ตลอดจนความเป็นสากลขององค์กร ในการคัดเลือกโรงพิมพ์จึงควรตรวจคุณภาพงานพิมพ์ของโรงพิมพ์ เพียงนำไฟล์งานที่ออกแบบไว้มาจัดหน้าด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค การบริการเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับขนาดของโรงพิมพ์ นอกจากการพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้ ยังมีการพิมพ์ที่มีลักษณะการพิมพ์แบบอื่น ๆ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี  โดยดูได้จากตัวอย่างงานที่เคยทำและรายชื่อลูกค้าของโรงพิมพ์ ความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำฟิล์มและแม่พิมพ์ การพิมพ์พื้นฉลุซึ่งใช้กระดาษไขเป็นแม่พิมพ์ให้หมึกตรงบริเวณที่เป็นภาพสามารถซึมทะลุมายังแผ่นกระดาษที่ต้องการพิมพ์ หรือโรงพิมพ์ที่มีงานประจำอยู่เป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *