สัญญาประกันภัยรถยนต์ คืออะไร มาทำความรุ้จะ สัญญาประกันภัยรถยนต์ ว่ามีอะไรบ้าง

1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)

หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยข้อบังคับ เพื่อความป้องกันต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายบุคคล ผู้ได้รับภัยจากรถยนต์ ในตอนนี้ เมืองไทยมีข้อบังคับที่เรียกว่า"พระราชบัญญัติ" คุ้มครองป้องกันผู้ประสบภัยจากรถ พุทธศักราช2535 ( พ ร บ ) เพื่อให้ประชากร ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครองปกป้อง และการชดเชยค่าเสียหายที่แน่ๆ รวดเร็ว รวมทั้งเป็นกลาง

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

หมายความถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น ด้วยความเต็มใจของ ผู้ครอบครองรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่ง ที่ใช้กันอย่างมากมายในตลาดประกันภัยในตอนนี้เป็นการ ประกันภัยในภาคเต็มใจ
 
สัญญาประกันภัยรถยนต์ คืออะไร มาทำความรุ้จะ สัญญาประกันภัยรถยนต์ ว่ามีอะไรบ้าง

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคเต็มใจแบบใหม่ แบ่งได้เป็น 2 แบบ

1. กรมธรรม์แบบไม่บอกชื่อคนขับขี่ ( Un-Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่ปกป้องคนขับขี่ใครก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัย ยินยอมให้ขับขี่เหมือนกับเป็น ผู้เอาประกันภัย
2. กรมธรรม์แบบบอกชื่อผู้ขับขี่ ( Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำเอาอายุคนขับขี่มาเป็นส่วนประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และป้องกันแต่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องร่วมยอมรับผิด ต่อค่าปรับที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย กรมธรรม์ แบบงี้ผู้เอาประกันภัยควรเป็นบุคคลปกติที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถระบุชื่อคนขับขี่ได้ ไม่เกิน 2 คน

ชนิดของกรมธรรม์ ประกันรถยนต์ และก็ความคุ้มครองปกป้อง

การประกันภัยรถยนต์ แบบใหม่ มีความป้องกันให้เลือก 5 จำพวก เป็น
 
 
ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองปกป้องครอบคลุมเยอะที่สุด คือ
ความยอมสารภาพต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และก็ผู้โดยสารในรถยนต์
ความรับผิดต่อเงินของบุคคลภายนอก
ความทรุดโทรมของตัวรถยนต์คันเอาสัญญาประกันภัย
ความทรุดโทรมต่อตัวรถยนต์เพราะว่าไฟไหม้ แล้วก็การหาย

ประเภท 2 ผู้เอาประกันภัยจำพวกนี้ จะได้รับความคุ้มครอง คือ
ความยอมรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก แล้วก็ผู้โดยสารในรถ
ความยอมรับผิดต่อเงินของบุคคลภายนอก
ความเสื่อมโทรมต่อตัวรถยนต์เพราะเหตุว่าไฟไหม้ และก็การสูญหาย

ประเภท 3 ซึ่งเป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
ความรับสารภาพต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก แล้วก็ผู้โดยสารในรถ
ความยอมสารภาพต่อเงินทองของบุคคลภายนอก

ประเภท 4 ซึ่งเป็นชนิดที่ให้ความคุ้มครองปกป้องเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับเงินบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อเงินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง

ประเภท 5 ผู้เอาประกันภัยชนิดนี้ จะได้รับความปกป้อง
ความรับสารภาพต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก แล้วก็ผู้โดยสารในรถยนต์
ความรับสารภาพต่อเงินทองของบุคคลภายนอก
ความย่ำแย่ของตัวรถยนต์คันเอาสัญญาประกันภัย แต่จำเป็นต้องแจ้งคู่อริได้เท่านั้น
ความทรุดโทรมต่อตัวรถยนต์เนื่องด้วยไฟไหม้ และก็การหาย

,,