หางาน ทันตแพทย์ แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข

หางาน ทันตแพทย์ แพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน อาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกับอาชีพ/ตำแหน่งงานใดบ้าง ส่วนมากจะมาเพื่อการถอนฟันในส่วนที่ใช้การไม่ได้แล้ว ผู้ช่วยทันตแพทย์ ที่จะเป็นคนช่วยส่งเครื่องมือ ผสมวัสดุทางทันตกรรมหลากหลายชนิด ผุ ปวด แต่ที่นิยมมากที่สุดคือ การทำฟันปลอม ในวัยชรากว่า 90 เปอร์เซ็นท์ต้องใส่ฟันปลอมเพราะเมื่ออายุมากขึ้น ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก ซึ่งสุขภาพปากและฟันที่ดี จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี ในบางครั้งอาจจะมีผู้ป่วยที่เป็นเด็ก บริษัทยาจำนวนมากต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านทันตกรรมไปทำงานในหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยทำการวิจัย เพื่อพัฒนายาที่ใช้ในการรักษาโรคเฉพาะทางทันตกรรม หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายยาที่น่าเชื่อถือ และมีความรู้เรื่องการแพทย์เป็นอย่างดี ซึ่งการตรวจรักษาอาจจะยุ่งยากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากเด็ก หางาน ทันตแพทย์ จะมีความกลัวและไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟัน ทันตแพทย์ต้องมีจิตวิทยาในการหลอกล่อเด็กให้ความร่วมมือ อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลานาน ก็ต้องล่วงโรยหากไม่ดูแลรักษาให้ดี บุคคลทั่วไปที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่องปาก ซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกคน ทุกช่วงวัย ที่ไม่ดูแลรักษาช่องปากของตัวเองให้ดี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ฟันผุ และปวดจนต้องมาหาหมอ ไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านช่องปาก สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเป็นทันตแพทย์ ก็ยังมีทางเลือกอื่น ในการประกอบอาชีพอีกมากมาย เพราะสัญญาณของโรคร้ายแรงบางอย่าง มักแสดงอาการโดยเริ่มจากเกิดความผิดปกติภายในช่องปากก่อนเป็นอันดับต้นๆ ตรวจสุขภาพช่องปากเหงือกและฟัน ผู้สำเร็จการศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย บัณฑิตส่วนใหญ่มักเลือกทำงานในสายงานด้านทันตกรรม หางาน ทันตแพทย์ รักษาตามอาการของโรคและความผิดปกติของเหงือกฟันและช่องปาก ด้วยการศัลยกรรม ให้ยาและวิธีการอื่น ๆ ใช้เครื่องเอกซเรย์และทดสอบตามความจำเป็น มีทั้งสองแบบคือในโรงพยาบาลและคลินิคส่วนตัว โดยการอ้าปาก เพื่อทำการตรวจรักษา รวมทั้งต้องระวังการถูกกัดนิ้วมือขณะทำการตรวจรักษาให้เด็กที่กำลังกลัวและโกรธ พิจารณาผลของการตรวจ และการทดสอบ และเลือกวิธีการรักษาที่ตรงจุดและถูกต้องการประดิษฐ์ฟันปลอมและใส่ฟันปลอมรวมทั้งการจัด ฟันที่มีลักษณะผิดปกติให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง  มันแตกต่างกันไม่มากตรงที่อยู่ในโรงพยาบาลก็จะเจอผู้คนเยอะทั้งที่มาทำฟันและมาทำการรักษาในด้านอื่นๆ ในบางครั้งปัญหาช่องปากอาจไม่ได้เกิดจากฟันเท่านั้น และทางที่ดีควรตรววจสุขภาพของช่องปากอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง แต่อาจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ในบางครั้ง ทันตแพทย์ไม่สามารถทำการแก้ไขได้เพียงผู้เดียว หางาน ทันตแพทย์ ต้องส่งต่ออาการนั้นๆให้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าจะต้องดำเนินงานอย่างไรต่อไป แต่หากมีคลินิกเป็นของตัวเอง คนไข้ก็จะมีแต่มาเพื่อทำฟันเท่านั้น ส่วนใหญ่มาเพราะหมอนัด ทำให้ในแต่ละวันเจอคนไม่มาก

โดย หางาน ทันตแพทย์ ที่ในการทำงานเราต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน เราต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของเราให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ การที่ต้องทำงานอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำฟันต่างๆ  แต่การทำงานในห้องแคบๆ ไม่ได้ทำให้รู้สึกอึดอัดเพราะเรากำลังทำงาน ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อทำงานเสร็จก็ออกไปเดินเล่นสูดอากาศ ไม่ได้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมตลอดเวลา หน้าที่หลักของทันตแพทย์คือการ จะสังเกตุได้ว่าไม่ว่าใครก็ต้องมาหาทันตแพทย์เพื่อรักษาฟัน เพราะฟันเป็นอวัยวะที่เราใช้งานอยู่ตลอดเวลา ต้องเสียหาย และเกิดโรคต่างๆได้รวดเร็วกว่าอวัยวะชนิดอื่นๆ คุณลักษณะของงาน เพราะฉะนั้นงานของคุณหมอจึงมีเข้ามาอยู่ตลอดเวลารับรองว่าเป็นหมอฟันไม่ตกงานแน่นอน เป้าหมายของงาน โจทย์ใหญ่ของงาน ความท้าทายของงาน หางาน ทันตแพทย์ ตรวจและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับช่องปากด้วยการศัลยกรรม ซึ่งเป็นการทำงานด้านศิลปะและด้านการแพทย์ควบคู่กัน สภาพการทำงานเกี่ยวกับเรื่องในช่องปากของคนไข้ในห้องตรวจเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวัน จะมีผู้ช่วยทันตแพทย์คอยช่วนหยิบจับอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เป้าหมายคือการทำให้คนไข้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันในเรื่องของช่องปากได้ตามปกติ การเป็น ทันตแพทย์จะแตกต่างจากการรักษาโรคในแบบอื่นๆ คือ สามารถรักษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับช่องปากนั้นได้จน หายขาด แต่ต้องหาวิธีการที่จะทำให้คนไข้เจ็บตัวน้อยที่สุด และ ทำให้ช่องปากของคนไข้กลับมาทำงานได้อย่างดีที่สุด และในบางครั้งผู้ป่วยมีอาการผิดปกติมากเกินกว่าที่จะรักษาได้ในทันที หางาน ทันตแพทย์ ก็ต้องเอ็กซเรย์ความผิดปกติแล้วส่งให้แพทย์ผู้ชำนาญการหรือหากเป็นกรณีร้ายแรงก็ต้องเข้าที่ประชุมและหาทางแก้ไขไปพร้อมๆ กัน เคยเจอเคสที่ฟันซ้อนกันไม่เป็นระเบียบและผุ เกิดปัญหาหลายๆอย่างพร้อมกันในครั้งเดียว ถ้าอย่างกรณีแบบนี้ถ้าเราไม่ได้ชำนาญในเรื่องใดก็จะส่งให้หมอผู้เชี่ยวชาญ คือเวลารักษาคนไข้ก็จะมีหมอหลัก หรือหมอเจ้าของไข้เป็นคนวางแผนภาพรวมทั้งหมด จากนั้นคือคนไข้ต้องทำอะไรบ้างก็จะส่งถึงหมอผู้เชี่ยวชาญ แต่ถ้าเราเป็นคนที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วก็จะวางแผนได้เลย ลูกค้าจะเป็นผู้ที่มีปัญหาทางช่องปาก เรียกได้ว่ามีลูกค้าทุกเพศทุกวัย แต่จะแบ่งออกได้เป็นสองช่วงวัยหลักๆ ก็คือ วัยรุ่น ซึ่งส่วนมากจะมาเพื่อแก้ไขความผิดปกติของฟัน เช่น ฟันห่าง ฟันเหยิน หรือฟันผุ หรือ ฟันครุฑที่เกิดมากในวัยรุ่น ปากหรือเหงือกด้วยการใช้ยาหรือศัลยกรรม หางาน ทันตแพทย์ ให้ยาชาหรือวางยาสลบตามความจำเป็น อาจทำเฉพาะทางในการรักษาอย่างใดอย่าง หนึ่ง หรือมากกว่า หางาน ทันตแพทย์ ซึ่งการทำงานในแต่ละวันจะมีความคลายคลึงกัน แต่จะแล้วแต่อาการของคนไข้แต่ละคน ต้องดูตามอาการว่าจะต้องทำการศัลยกรรมตกแต่ง ดัดฟัน อุด หรือ ถอน แต่ส่วนมากในวัยรุ่นจะใช้วิธีการอุดฟันในกรณีฟันผุ และรักษารากเทียมหากฟันผุมากจนจำเป็นจะต้องถอน เพราะอายุยังน้อยยังต้องใช้ฟันทำงานอีกนาน ทันตแพทย์เป็นการเรียนที่ต้องใช้ทุนการศึกษาให้กับรัฐบาลในสายงานที่เรียนมา โดยประจำอยู่โรงพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาล ศูนย์อนามัยของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา 2 ปี หางาน ทันตแพทย์ ต้องสะสมประสบการณ์และรู้จักการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้ เพราะยิ่งได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ต้องรับผิดชอบงานที่มีความยากและต้องอาศัยประสบการณ์ในการรักษา เมื่อใช้ทุนจนครบหมดแล้วจะทำงานประจำต่อในหน่วยงานของรัฐ หรืออาจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หรือ เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย หรือ ประกอบอาชีพอิสระโดยตั้งคลีนิครักษาเป็นส่วนตัว

หางาน ทันตแพทย์ อาชีพทันตแพทย์เป็นแพทย์เฉพาะทางที่ไม่ใช่ใครก็สามารถรักษาได้ ต้องใช้ความชำนาญการและประสบการณ์ในการรักษา มีหลายกรณีที่คนไข้มาหาทันตแพทย์เพราะไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดของอาการได้ เพราะฉะนั้นทันตแพทย์จึงถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญมากอีกอาชีพหนึ่งในสังคม เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ และค้นหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอ เพราะเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีสิ่งใหม่ๆที่อำนวยความสะดวกให้กับคนไข้ ทำให้รักษาง่ายขึ้นคนไข้เจ็บน้อยลง เราจึงต้องเรียนรู้และนำมาปรับใช้กับอาชีพให้ได้มากที่สุด ถ้าเครื่องมือที่เป็นสัญลักษณ์ของทันตแพทย์เขาเรียกว่า “สามเกรอ” คือกระจกส่องในช่องปากเอ็กซ์พอเล่อ (ที่ตรวจฟัน) ที่เป็นแท่งแหลมๆที่หมอจะเอาไว้เขี่ยตามซอกตามมุม และก็ที่คีบสำลี ส่วนอย่างอื่นก็ต้องมียูนิต หรือเครื่องทำฟัน มีความกล้าที่จะตัดสินใจ กล้าลงมือทำ หางาน ทันตแพทย์ เพราะอาชีพหมอนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตคน เมื่อเห็นอาการแล้วเราจะต้องรู้ได้ในทันทีว่าจะต้องทำการรัษาอย่างไรบ้าง เพื่อให้คนไข้หายจากอาการได้เร็วที่สุด เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ เราก็จะทำอะไรให้คนไข้ได้น้อยมาก แต่เดี๋ยวนี้ยูนิตก็มีทั้งแบบเคลื่อนที่ ติดอยู่ในรถก็มี สามารถไปได้ทุกซอกทุกมุมต่อไปอาจจะมีแบบนี้เยอะขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้วหมอฟันก็ต้องมี การเรียนทันตแพทย์จำเป็นจะต้องมีความรู้ทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ ต้องมีความประณีตศิลป์ ต้องทำออกมาให้เหมือนจริง เพราะการทำฟันเราต้องทำให้มันเหมือนจริงและเหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นพอดีกับช่องปาก สภาพฟัน ขนาด หรือสีของฟัน รวมถึงการใช้งาน ก็จะเป็นจุดเด่นของวิชาชีพนี้ และก็มีเครื่องมือชิ้นเล็กน้อยอีกเยอะแยะมากมายก็จะจำไม่ไหวขนาดตอนนี้ถ้าใครคิดจะเปิดคลีนิกก็จะสงสัยว่าตัวเองจะลืมเครื่องมืออะไรหรือเปล่า ถึงแม้ว่าเรื่องของฟันจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่หากปล่อยไว้เนินนานอาการก็จะลุกลาม เนื่องจาก หางาน ทันตแพทย์ ฟันเป็นจุดรวมของเส้นประสาทอาจทำให้ถึงชีวิตได้หากไม่รีบรักษา คำว่าแพทย์นั้นไม่ว่าจะแขนงใดก็แล้วแต่ล้วนมีความสำคัญและคุณค่าในสังคมอย่างมาก เพราะได้ช่วยเหลือชีวิตคนให้ยังคงอยู่และใช้ชีวิตในสังคมอยู่ได้ตามปกติ