ศูนย์บริการให้ข้อมูลการศึกษา เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ มากประสบการณ์ ดูแลอย่างมืออาชีพ

งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว โดยทีมงาน เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ อำนวยความสะดวกให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การช่วยเลือกประเทศที่ไปแนะแนวหลักสูตรทุกระดับชั้นทำเรื่องตั้งแต่การสมัคร จัดให้มีบริการให้คำปรึกษาและแนะแนวนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบินไปส่งที่สนามบิน การประกันภัย จนนักเรียนเดินทางไปถึงโรงเรียน รวมถึงการติดตามผลจนกระทั่งนักเรียนกลับมา เพื่อช่วยเหลือให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการศึกษา ได้รับการออกแบบให้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านฟัง พูด อ่านและเขียน รวมถึงการพัฒนาความรู้ไวยากรณ์ สร้างคำศัพท์และทักษะในการออกเสียง ตลอดจนการวางแผนอาชีพ ทั้งในระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษา เป็นโปรแกรมเตรียมทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ

แนะแนวหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย โดย เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพจากองค์กรต่างๆ บริการให้คำปรึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่เลือก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว อารมณ์ สังคม จิตใจ หรือปัญหาอื่นใด เน้นเรียนภาคปฏิบัติเป็นหลัก ผู้เรียนจะได้ลงมือทำจริง ที่ทำให้การดำเนินชีวิตของนักศึกษาเกิดความยุ่งยากใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการแนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศ อันอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนหรือการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมให้คำปรึกษากับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศฟรี รวมถึงบริการแนะแนวการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีปัญหาทางด้านการเรียน เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศที่ครบวงจรทั้งการเรียนภาษาเพื่อเตรียมความพร้อม

หน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ มีอะไรบ้าง

1. เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ให้คำแนะนำสถานศึกษา การวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการประกอบอาชีพ ดูแลจัดการด้านการเดินทาง จัดเอกสาร ที่พัก พร้อมแนะนำจุดหมายปลายทาง แนะนำและจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อ สร้างความสะดวกสบายและความอุ่นใจให้กับผู้ที่มีความตั้งใจจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนแหล่งทุนต่าง ๆ ตระหนักถึงเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของผู้เรียนและการได้สะสมประสบการณ์ในต่างประเทศ บริการทดสอบทางจิตวิทยา ประสบการณ์ในด้านการให้คำปรึกษาโดยทีมงานแนะแนวมืออาชีพมากประสบการณ์ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

                1.1 บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การมีบุคลิกภาพ สุขภาพจิต เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ มีหน้าที่เตรียมพร้อมให้ตั้งแต่การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาต่างประเทศได้ ความถนัดทางอาชีพ เชาวน์ปัญญา มีชื่อเสียงในด้านการให้คำปรึกษาและการติดตามดูแล เพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจและพัฒนาตนเอง การันตีว่าผู้เลือกรับบริการจากเราจะได้รับคำแนะนำและการคัดกรองหลักสูตรที่ดีทันสมัย อีกทั้งนักศึกษาสามารถเข้าไปทำแบบสำรวจตนเองของนักศึกษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เลือกเรียนตามความชอบและความต้องการพัฒนาความสามารถของตัวเอง คัดเลือกหลักสูตรมาให้ผู้สนใจได้เลือกตามความเหมาะสม พร้อม บริการจัดหางานและจัดหางานพิเศษระหว่างเรียน

                1.2 บริการแนะแนวให้คำปรึกษา มีความยืดหยุ่นของหลักสูตรภาษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ให้แก่นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างศึกษาเล่าเรียน ใช้เกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมตามคุณสมบัติของผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอันดับแรก เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ให้บริการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและประกาศรับสมัครงานต่าง ๆ หากสนใจเรียนต่อต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาและบัณฑิต มีบริการพร้อมตั้งแต่การเขียนใบสมัครและหนังสือแนะนำตัว รวมถึงบริการข้อมูลต่าง ๆ เริ่มหาที่พักใกล้มหาวิทยาลัยที่คำนึงถึงการเดินทางในแต่ละวัน ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ในการเตรียมตัวสู่โลกภายนอกและโลกแห่งการทำงาน

                1.3 บริการจัดหาสถานศึกษาที่เหมาะสมกับนักเรียน นอกจากนี้ยังแนะนำการสมัครขอวีซ่าและจัดหาตั๋วเครื่องบินสำหรับเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย โดยมี เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ และทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในด้านการศึกษา ในด้านการให้บริการของเราครอบคลุมถึงการดูแล พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ และแนะนำทุกขั้นตอนตั้งแต่การส่งใบสมัคร การติดตามใบสมัคร ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารในการเดินทาง เราจะแนะนำให้คุณได้รู้จักสถาบันการศึกษา และหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอน การเตรียมตัวไปเรียนต่อต่างประเทศ ารศึกษานั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด เป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวของคุณเอง และเรายังดูแลไปจนถึงผู้รับบริการถึงจุดหมายปลายทาง

2. เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ อำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน อนาคตในทางการงาน การศึกษาในต่างแดนเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น พร้อมทั้งคอยติดตามความเป็นอยู่และสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เรียนต่อต่างประเทศที่มีต่อสถาบัน เป็นโอกาสทองแห่งชีวิตที่จะยังคงอยู่ในความทรงจำของคุณตลอดไป และจะเป็นการช่วยให้คุณสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ก่อนอื่นเราต้องสำรวจตัวเองและวางแผนในใจคร่าวๆ ว่าเราอยากจะเรียนต่อด้านไหน สถานที่พักในการเรียนต่อต่างประเทศผู้เรียนจะสามารถสัมผัสได้ ความถนัดของเราคืออะไร คอร์สไหนที่สนใจ มหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนบ้าง เมืองไหนที่เราหมายตาไว้ ในทุกย่างก้าวจากประสบการณ์และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง วางแผนเรียนต่อปีไหน

                2.1 อำนวยความสะดวก ในการกรอกข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่สำคัญ รวบรวมเอกสาร, ซักซ้อม, นัดสัมภาษณ์วีซ่า เพื่อที่เราจะได้มีแนวทางในการเตรียมตัวชัดเจนมากขึ้น เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ สร้างความทรงจำที่ดีพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น เมื่อมีเป้าหมายเรียนต่อค่อนข้างชัดเจนแล้ว เราอาจจะลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูว่าช่วงไหนจะมีงานแนะแนวเรียนต่ออังกฤษบ้าง เราจึงมั่นใจและภาคภูมิในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของผู้เรียน ปกติแล้วจะสามารถตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานได้ล่วงหน้า การกรอกเอกสารสำหรับยื่นสมัครของมหาวิทยาลัย ช่วยเตือนความจำอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงวันงานเพื่อให้ผู้สนใจร่วมงานไม่พลาดกิจกรรมดีๆ และเอกสารสำคัญรวมไปถึง Statement ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมด

                2.2 อำนวยความสะดวก เตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง หาตั๋ว, ประกัน, จัดหาที่พัก เมื่อมีโอกาสได้มาคุยกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยโดยตรงแล้ว ควรเตรียมคำถามมาให้พร้อม อำนวยความสะดวกเรื่องที่พักและบริการรับ-ส่งจากสนามบินโดยตรง ทำให้เราต้องตรวจสอบและจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อจะได้บรรลุประสงค์ในการเข้าร่วมงาน หมดปัญหาเรื่องที่พักไม่ตรงใจ เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ควรคำนึงถึงหลังจากได้รับข้อมูลจากการคุยกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรียบร้อยแล้ว หรือไม่มีรถสำหรับเดินทางจากสนามบิน แนะนำการเตรียมตัวเรื่องเอกสารยื่นเรื่องขอวีซ่า ความสำเร็จของเราคือการช่วยให้นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรที่ใช่ หมดห่วงเรื่องตั๋วเครื่องบินที่จะไปในแต่ละรอบเราก็พร้อมดูแลจัดหาให้

                2.3 อำนวยความสะดวก ในการจัดหางานพิเศษระหว่างเรียน เครือข่ายที่กว้างขวางของเรามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ ให้คุณได้พบและวางใจกับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่จะไปเก็บเกี่ยวความรู้ การติดต่อน้องๆ ที่ไปเรียนเพิ่มความมั่นใจได้ว่าเรายังคอยบริการคุณทุกอย่างก้าวไปจนถึงจุดหมายอย่างแน่นอน ช่วยคุณในการเปลี่ยนแผนการศึกษาต่างประเทศไปสู่ความสำเร็จในอาชีพและความก้าวหน้าส่วนบุคคล เรายังตามดูแลจนถึงจุดหมายปลายทาง พร้อมทั้งคอยติดตามความเป็นอยู่ ผสมผสานทั้งประสบการณ์และเทคโนโลยีหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจในเรื่องการไปเรียนต่อ

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ จะให้คำแนะนำคอร์สพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพจึงเหมาะสำหรับทุกวัย และสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสถาบัน เนื้อหาครอบคลุมหลายหัวข้อ อีกทั้งยังเป็นการปรับภาษาสำหรับผู้ที่วางแผนจะเรียนต่อคอร์สอื่นหรือเข้าสู่ระบบการศึกษาของต่างประเทศ การันตีถึงการได้รับคำแนะนำที่ดีเพื่อเรียนต่อจากทีมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา ข้อดีของคอร์สแบบนี้คือมีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถวางแผนได้เองตามความต้องการของตน